U prirodi stvari nema ničeg slučajnog, nego je sve određeno iz nužnosti božje prirode da na izvestan način postoji i funkcioniše.


u-prirodi-stvari-nema-eg-sluajnog-nego-sve-odreeno-iz-nunosti-bo-prirode-da-na-izvestan-nain-postoji-i-funkcionie
baruh de spinozaprirodistvarinemaničegslučajnognegosveodređenoiznužnostibožjeprirodedanaizvestannačinpostojifunkcionieu prirodiprirodi stvaristvari nemanema ničegničeg slučajnognego jeje svesve određenoodređeno iziz nužnostinužnosti božjebožje prirodeprirode dada nana izvestanizvestan načinnačin postojipostoji ii funkcionišeu prirodi stvariprirodi stvari nemastvari nema ničegnema ničeg slučajnognego je sveje sve određenosve određeno izodređeno iz nužnostiiz nužnosti božjenužnosti božje prirodebožje prirode daprirode da nada na izvestanna izvestan načinizvestan način postojinačin postoji ipostoji i funkcionišeu prirodi stvari nemaprirodi stvari nema ničegstvari nema ničeg slučajnognego je sve određenoje sve određeno izsve određeno iz nužnostiodređeno iz nužnosti božjeiz nužnosti božje prirodenužnosti božje prirode dabožje prirode da naprirode da na izvestanda na izvestan načinna izvestan način postojiizvestan način postoji inačin postoji i funkcionišeu prirodi stvari nema ničegprirodi stvari nema ničeg slučajnognego je sve određeno izje sve određeno iz nužnostisve određeno iz nužnosti božjeodređeno iz nužnosti božje prirodeiz nužnosti božje prirode danužnosti božje prirode da nabožje prirode da na izvestanprirode da na izvestan načinda na izvestan način postojina izvestan način postoji iizvestan način postoji i funkcioniše

Takve smo mi žene, i nema ničeg rđavog u tome- u ženskoj je prirodi da se otvara za ljubav s velikom lakoćom. -Paulo Koeljo
takve-smo-mi-ene-i-nema-eg-ravog-u-tome-u-enskoj-prirodi-da-se-otvara-za-ljubav-s-velikom-lakoom
Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcioniše. Praksa je kad sve funkcioniše, a niko ne zna zašto. -Albert Ajnštajn
teorija-kad-se-sve-zna-a-te-ne-funkcionie-praksa-kad-sve-funkcionie-a-niko-ne-zna-zato
Čovek je fragment prirode, a ne vlastite istorije. Pre njegove pojave priroda se iskazuje kao sistem nenarušene ravnoteže. Pojavom čovekove inteligencije situacija u prirodi se menja. -Borislav Pekić
ovek-fragment-prirode-a-ne-vlastite-istorije-pre-njegove-pojave-priroda-se-iskazuje-kao-sistem-nenaruene-ravnotee-pojavom-ovekove-inteligencije