U proleće, mi smo najlepša zemlja na svetu i to svi znaju, pa nam zavide. Gospode – pitaju – zašto si zasuo obiljem Srbiju? Dao joj prijatnu klimu, bogate žitnice, guste šume; dao si joj brze reke, visoke planine, dao si joj rodnu godinu, dao si joj sve. Tačno! – Odgovara Gospod Bog. Ali sam joj zato dao i Srbe.


u-prolee-mi-smo-najlepa-zemlja-na-svetu-i-to-svi-znaju-pa-nam-zavide-gospode-pitaju-zato-zasuo-obiljem-srbiju-dao-joj-prijatnu-klimu-bogate-itnice
momo kaporprolećemismonajlepazemljanasvetutosviznajupanamzavidegospodepitajuzatozasuoobiljemsrbijudaojojprijatnuklimubogatežitnicegusteumedaobrzerekevisokeplaninerodnugodinusvetačnoodgovaragospodbogalisamzatosrbeu prolećemi smosmo najlepšanajlepša zemljazemlja nana svetusvetu isvi znajupa namnam zavidegospode –– pitajupitaju –– zaštozašto sisi zasuozasuo obiljemobiljem srbijudao jojjoj prijatnuprijatnu klimubogate žitniceguste šumedao sisi jojjoj brzebrze rekevisoke planinedao sisi jojjoj rodnurodnu godinudao sisi jojjoj sve– odgovaraodgovara gospodgospod bogali samsam jojjoj zatozato daodao ii srbemi smo najlepšasmo najlepša zemljanajlepša zemlja nazemlja na svetuna svetu ii to svipa nam zavidegospode – pitaju– pitaju –pitaju – zašto– zašto sizašto si zasuosi zasuo obiljemzasuo obiljem srbijudao joj prijatnujoj prijatnu klimudao si jojsi joj brzejoj brze rekedao si jojsi joj rodnujoj rodnu godinudao si jojsi joj sve– odgovara gospododgovara gospod bogali sam jojsam joj zatojoj zato daozato dao idao i srbe

Stavio sam joj ruku ispod brade i pokušao vrlo nespretno da joj okrenem glavu prema meni. Nikada nisam bio opušten u takvim situacijama. Onda sam joj dao lagani poljubac. -Čarls Bukovski
stavio-sam-joj-ruku-ispod-brade-i-pokuao-vrlo-nespretno-da-joj-okrenem-glavu-prema-meni-nikada-nisam-bio-oputen-u-takvim-situacijama-onda-sam-joj-dao
Blizina tog čoveka bila je vrlo opasna. Osetila je njegov miris - i dopao joj se; osetila jer njegov dodir i dopao joj se, i shvatila je da ga je čekala - to joj se nije dopalo. -Paulo Koeljo
blizina-tog-oveka-bila-vrlo-opasna-osetila-njegov-miris-i-dopao-joj-se-osetila-jer-njegov-dodir-i-dopao-joj-se-i-shvatila-da-ga-ekala-to-joj-se
Htela je da joj poklonim ceo svet. Ja sam to i ucinio – poklonio sam joj globus. :)
htela-da-joj-poklonim-ceo-svet-ja-sam-to-i-ucinio-poklonio-sam-joj-globus
Ne mogu verovati da nam je onaj isti Bog koji nam je dao osećanja, razum i intelekt u isto vreme zabranio njihovo korišćenje. -Galileo Galilej
ne-mogu-verovati-da-nam-onaj-isti-bog-koji-nam-dao-oseanja-razum-i-intelekt-u-isto-vreme-zabranio-njihovo-korienje
Ne mogu verovati da nam je onaj isti Bog koji nam je dao osećanja, razum i intelekt u isto vreme zabranio njihovo korištenje. -Galileo Galilej
ne-mogu-verovati-da-nam-onaj-isti-bog-koji-nam-dao-oseanja-razum-i-intelekt-u-isto-vreme-zabranio-njihovo-koritenje
Znao sam da joj se polako uvlačim pod kožu. Još jedna klinka, mislio sam, lako će pasti na svaku moju reč. Uvukao sam joj se pod kožu, tiho, lopovskim ...
znao-sam-da-joj-se-polako-uvlaim-pod-kou-jo-jedna-klinka-mislio-sam-lako-e-pasti-na-svaku-moju-re-uvukao-sam-joj-se-pod-kou-tiho-lopovskim