U prosiječnom danu dogodi se oko 7 minuta vijesti. Ipak mi trenutno imamo 3 punovremene, 24 sata dnevno, agencije za novosti


u-prosijenom-danu-dogodi-se-oko-7-minuta-vijesti-ipak-mi-trenutno-imamo-3-punovremene-24-sata-dnevno-agencije-za-novosti
jon stewartprosiječnomdanudogodiseoko7minutavijestiipakmitrenutnoimamo3punovremene24satadnevnoagencijezanovostiu prosiječnomprosiječnom danudanu dogodidogodi sese okominuta vijestiipak mimi trenutnotrenutno imamo24 satasata dnevnoagencije zaza novostiu prosiječnom danuprosiječnom danu dogodidanu dogodi sedogodi se okose oko 7oko 7 minuta7 minuta vijestiipak mi trenutnomi trenutno imamotrenutno imamo 3imamo 3 punovremene24 sata dnevnoagencije za novostiu prosiječnom danu dogodiprosiječnom danu dogodi sedanu dogodi se okodogodi se oko 7se oko 7 minutaoko 7 minuta vijestiipak mi trenutno imamomi trenutno imamo 3trenutno imamo 3 punovremeneu prosiječnom danu dogodi seprosiječnom danu dogodi se okodanu dogodi se oko 7dogodi se oko 7 minutase oko 7 minuta vijestiipak mi trenutno imamo 3mi trenutno imamo 3 punovremene

Deca su potpuni egoisti; oni svoje potrebe trenutno osete i teže svim silama da ih ostvare trenutno. -Sigmund Frojd
deca-su-potpuni-egoisti-oni-svoje-potrebe-trenutno-osete-i-tee-svim-silama-da-ih-ostvare-trenutno
Idealna starost muškarca za brak je oko devedesete godine, dva minuta pre smrti. -Frenk Sinatra
idealna-starost-mukarca-za-brak-oko-devedesete-godine-dva-minuta-pre-smrti
Kad žena kaže: Spremna sam za 5 minuta… to je isto kao i kad muž kaže: Evo dolazim kući za 5 minuta :)
kad-ena-kae-spremna-sam-za-5-minuta-to-isto-kao-i-kad-mu-kae-evo-dolazim-kui-za-5-minuta
Ako je čovjek dvadeset i četiri sata prije u pravu nego svi drugi, onda ga dvadeset i četiri sata smatraju čovjekom koji nema zdrav razum. -Antoine de Rivarol
ako-ovjek-dvadeset-i-etiri-sata-prije-u-pravu-nego-svi-drugi-onda-ga-dvadeset-i-etiri-sata-smatraju-ovjekom-koji-nema-zdrav-razum
Loše vijesti u lošim rukama se šire brzinom svjetlosti, a one dobre se odma zakopaju pod zemlju. -Poslovice korisnika
loe-vijesti-u-loim-rukama-se-ire-brzinom-svjetlosti-a-one-dobre-se-odma-zakopaju-pod-zemlju