U revolucijama postoje dve vrste ljudi: oni koji ih dižu i oni koji se njima okoriste.


u-revolucijama-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-ih-diu-i-oni-koji-se-njima-okoriste
napoleon bonapartarevolucijamapostojedvevrsteljudionikojiihdižusenjimaokoristeu revolucijamarevolucijama postojepostoje dvedve vrstevrste ljudioni kojikoji ihih dižudižu ii onioni kojikoji sese njimanjima okoristeu revolucijama postojerevolucijama postoje dvepostoje dve vrstedve vrste ljudioni koji ihkoji ih dižuih dižu idižu i onii oni kojioni koji sekoji se njimase njima okoristeu revolucijama postoje dverevolucijama postoje dve vrstepostoje dve vrste ljudioni koji ih dižukoji ih dižu iih dižu i onidižu i oni kojii oni koji seoni koji se njimakoji se njima okoristeu revolucijama postoje dve vrsterevolucijama postoje dve vrste ljudioni koji ih dižu ikoji ih dižu i oniih dižu i oni kojidižu i oni koji sei oni koji se njimaoni koji se njima okoriste

Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze. -Arapske poslovice
na-svetu-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-mogu-biti-sre-ali-to-nisu-i-oni-koji-trae-sreu-ali-ne-nalaze
Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti. -Paulo Koeljo
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-oni-koji-su-osetili-bol-i-oni-koji-e-tek-osetiti
Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide. -Leonardo da Vinči
postoje-tri-vrste-ljudi-oni-koji-vide-oni-koji-vide-kada-im-se-ukae-na-neto-i-oni-koji-ne-vide
Postoje dve vrste ljudi…Oni, kojima se sviđam i oni, koji nemaju ukusa…♥♥♥ ;)))
postoje-dve-vrste-ljudioni-kojima-se-sviam-i-oni-koji-nemaju-ukusa
Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima. -Blez Paskal
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-s-jedne-strane-pravednici-koji-se-smatraju-grenicima-a-s-druge-grenici-koji-se-smatraju-pravednicima