U revolucijama postoje dve vrste ljudi: oni koji ih dižu i oni koji se njima okoriste.


u-revolucijama-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-ih-diu-i-oni-koji-se-njima-okoriste
napoleon bonapartarevolucijamapostojedvevrsteljudionikojiihdižusenjimaokoristeu revolucijamarevolucijama postojepostoje dvedve vrstevrste ljudioni kojikoji ihih dižudižu ii onioni kojikoji sese njimanjima okoristeu revolucijama postojerevolucijama postoje dvepostoje dve vrstedve vrste ljudioni koji ihkoji ih dižuih dižu idižu i onii oni kojioni koji sekoji se njimase njima okoristeu revolucijama postoje dverevolucijama postoje dve vrstepostoje dve vrste ljudioni koji ih dižukoji ih dižu iih dižu i onidižu i oni kojii oni koji seoni koji se njimakoji se njima okoristeu revolucijama postoje dve vrsterevolucijama postoje dve vrste ljudioni koji ih dižu ikoji ih dižu i oniih dižu i oni kojidižu i oni koji sei oni koji se njimaoni koji se njima okoriste

Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze.Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti.O monasi, postoje dve vrste bolesti. Fizička bolest i mentalna bolest. Postoje ljudi koji kao da su lišeni fizičkih bolesti tokom godinu ili dve, čak i tokom sto godina i više. Ali retki su oni u ovome svetu koji su lišeni mentalne bolesti čak i za trenutak, sem onih koji su se oslobodili mentalnih nečistoća.Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide.Postoje dve vrste ljudi…Oni, kojima se sviđam i oni, koji nemaju ukusa…♥♥♥ ;)))Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima.