U složnu porodicu sreća sama od sebe dolazi.


u-slonu-porodicu-srea-sama-od-sebe-dolazi
narodne poslovicesložnuporodicusrećasamaodsebedolaziu složnusložnu porodicuporodicu srećasreća samasama odod sebesebe dolaziu složnu porodicusložnu porodicu srećaporodicu sreća samasreća sama odsama od sebeod sebe dolaziu složnu porodicu srećasložnu porodicu sreća samaporodicu sreća sama odsreća sama od sebesama od sebe dolaziu složnu porodicu sreća samasložnu porodicu sreća sama odporodicu sreća sama od sebesreća sama od sebe dolazi

Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voljeti drugog, to je sreća! -Herman Hese
nije-srea-biti-voljen-svako-voli-sebe-ali-voljeti-drugog-to-srea
Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voleti drugog, to je sreća! -Herman Hese
nije-srea-biti-voljen-svako-voli-sebe-ali-voleti-drugog-to-srea