U starosti čovek se bolje čuva od nesreće, a u mladosti je bolje podnosi.


u-starosti-ovek-se-bolje-uva-od-nesree-a-u-mladosti-bolje-podnosi
artur Šopenhauerstarostičoveksebolječuvaodnesrećemladostipodnosiu starostistarosti čovekčovek sese boljebolje čuvačuva odod nesrećeu mladostimladosti jeje boljebolje podnosiu starosti čovekstarosti čovek sečovek se boljese bolje čuvabolje čuva odčuva od nesrećea u mladostiu mladosti jemladosti je boljeje bolje podnosiu starosti čovek sestarosti čovek se bolječovek se bolje čuvase bolje čuva odbolje čuva od nesrećea u mladosti jeu mladosti je boljemladosti je bolje podnosiu starosti čovek se boljestarosti čovek se bolje čuvačovek se bolje čuva odse bolje čuva od nesrećea u mladosti je boljeu mladosti je bolje podnosi

Pisati je dobro, razmišljati je bolje. Mudrost je dobra, strpljenje je bolje.Stidljivost je ukras mladosti, a sramota starosti.Ko u mladosti luduje, taj u starosti tuguje.Ludosti učinjene u mladosti ne može nadoknaditi sva mudrost u starosti.Snaga i lepota odlike su mladosti, dok je razboritost cvet starosti.Još u mladosti trebaš odseći štap na koji ćeš se oslanjati u starosti.