U stomaku se opet rađaju leptiri… Da li popiti neki otrov realnosti, pilulu lošeg iskustva ili pustiti da se razmnožavaju ?


u-stomaku-se-opet-raaju-leptiri-da-li-popiti-neki-otrov-realnosti-pilulu-loeg-iskustva-ili-pustiti-da-se-razmnoavaju
stomakuseopetrađajuleptiri…dalipopitinekiotrovrealnostipilululoegiskustvailipustitidarazmnožavajuu stomakustomaku sese opetopet rađajurađaju leptiri…leptiri… dada lili popitipopiti nekineki otrovotrov realnostipilulu lošeglošeg iskustvaiskustva iliili pustitipustiti dada sese razmnožavajurazmnožavajuu stomaku sestomaku se opetse opet rađajuopet rađaju leptiri…rađaju leptiri… daleptiri… da lida li popitili popiti nekipopiti neki otrovneki otrov realnostipilulu lošeg iskustvalošeg iskustva iliiskustva ili pustitiili pustiti dapustiti da seda se razmnožavajuse razmnožavajuu stomaku se opetstomaku se opet rađajuse opet rađaju leptiri…opet rađaju leptiri… darađaju leptiri… da lileptiri… da li popitida li popiti nekili popiti neki otrovpopiti neki otrov realnostipilulu lošeg iskustva ililošeg iskustva ili pustitiiskustva ili pustiti daili pustiti da sepustiti da se razmnožavajuda se razmnožavajuu stomaku se opet rađajustomaku se opet rađaju leptiri…se opet rađaju leptiri… daopet rađaju leptiri… da lirađaju leptiri… da li popitileptiri… da li popiti nekida li popiti neki otrovli popiti neki otrov realnostipilulu lošeg iskustva ili pustitilošeg iskustva ili pustiti daiskustva ili pustiti da seili pustiti da se razmnožavajupustiti da se razmnožavaju

Ako opet osetim leptiriće u stomaku napiću se insekticida!
ako-opet-osetim-leptirie-u-stomaku-napiu-se-insekticida
Ali opet sam se sjetila realnosti, koja mi je govorila da ne zaboravim da moj san ostavim netaknutim, i da ne padnem u zamke sudbine. -Paulo Koeljo
ali-opet-sam-se-sjetila-realnosti-koja-mi-govorila-da-ne-zaboravim-da-moj-san-ostavim-netaknutim-i-da-ne-padnem-u-zamke-sudbine
Ali opet sam se setila realnosti, koja mi je govorila da ne zaboravim da moj san ostavim netaknutim, i da ne padnem u zamke sudbine. -Paulo Koeljo
ali-opet-sam-se-setila-realnosti-koja-mi-govorila-da-ne-zaboravim-da-moj-san-ostavim-netaknutim-i-da-ne-padnem-u-zamke-sudbine
Žena je jedino divno stvorenje koje razlikuje dobrog i lošeg muškarca. Dobrog koristi, a lošeg zavoli. -Đorđe Balašević
ena-jedino-divno-stvorenje-koje-razlikuje-dobrog-i-loeg-mukarca-dobrog-koristi-a-loeg-zavoli
Prijatna iskustva čine život prekrasnim. Bolna iskustva vode sazrevanju. -Antonio de Melo
prijatna-iskustva-ine-ivot-prekrasnim-bolna-iskustva-vode-sazrevanju
Ja sam sutra, ili neki drugi budući dan, ono što sam spremio danas. Ja sam danas ono što sam spremio juče, ili neki prethodni dan. -Džejms Džojs
ja-sam-sutra-ili-neki-drugi-budui-dan-ono-to-sam-spremio-danas-ja-sam-danas-ono-to-sam-spremio-jue-ili-neki-prethodni-dan