U sud možeš kad hoćeš, ali iz suda tek kad te puste.


u-sud-moe-kad-hoe-ali-iz-suda-tek-kad-te-puste
narodne poslovicesudmožekadhoćealiizsudatektepusteu sudsud možešmožeš kadkad hoćešali iziz sudasuda tektek kadkad tete pusteu sud možešsud možeš kadmožeš kad hoćešali iz sudaiz suda teksuda tek kadtek kad tekad te pusteu sud možeš kadsud možeš kad hoćešali iz suda tekiz suda tek kadsuda tek kad tetek kad te pusteu sud možeš kad hoćešali iz suda tek kadiz suda tek kad tesuda tek kad te puste

Onaj osećaj kad ne možeš disati ali i dalje jedeš ! :D
onaj-oseaj-kad-ne-moe-disati-ali-i-dalje-jede-d
Ljudi kažu da vole kišu, ali kad pada otvaraju kišobran. Ljudi kažu da vole sunce, ali kad sija beže u hlad. Ljudi kažu da im treba vetar, ali kad puše ...
ljudi-kau-da-vole-kiu-ali-kad-pada-otvaraju-kiobran-ljudi-kau-da-vole-sunce-ali-kad-sija-bee-u-hlad-ljudi-kau-da-im-treba-vetar-ali-kad-pue
Žene počinju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesrećne; u sreći su bezdušne i pustoglave, sasvim obratno od muškarca, koji je dobar samo kad je srećan. -Jovan Dučić
ene-poinju-bivati-duboko-milosrdne-tek-kad-su-i-same-duboko-nesrene-u-srei-su-bezdune-i-pustoglave-sasvim-obratno-od-mukarca-koji-dobar-samo-kad
kod nas u ludnici je strava…daju nam da skacemo u bazen,a kad smo dobri puste nam i vodu… :)
kod-nas-u-ludnici-stravadaju-nam-da-skacemo-u-bazena-kad-smo-dobri-puste-nam-i-vodu