U suzama našim niko nas ne vidi, a pesmu svako čuje.


u-suzama-naim-niko-nas-ne-vidi-a-pesmu-svako-uje
ruske poslovicesuzamanaimnikonasnevidipesmusvakočujeu suzamasuzama našimnašim nikoniko nasnas nene vidipesmu svakosvako čujeu suzama našimsuzama našim nikonašim niko nasniko nas nenas ne vidia pesmu svakopesmu svako čujeu suzama našim nikosuzama našim niko nasnašim niko nas neniko nas ne vidia pesmu svako čujeu suzama našim niko nassuzama našim niko nas nenašim niko nas ne vidi

Mladost je srećna, jer je sposobna  da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari
Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari
niko ne vidi koliko si sam
niko-ne-vidi-koliko-sam
Sve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi. -Konfučije
sve-ima-svoju-lepotu-ali-svako-to-ne-vidi
Svi jure za srećom, a niko ne vidi da je sreća odmah iza njih. -Bertolt Breht
svi-jure-za-sreom-a-niko-ne-vidi-da-srea-odmah-iza-njih