U suzama našim niko nas ne vidi, a pesmu svako čuje.


u-suzama-naim-niko-nas-ne-vidi-a-pesmu-svako-uje
ruske poslovicesuzamanaimnikonasnevidipesmusvakočujeu suzamasuzama našimnašim nikoniko nasnas nene vidipesmu svakosvako čujeu suzama našimsuzama našim nikonašim niko nasniko nas nenas ne vidia pesmu svakopesmu svako čujeu suzama našim nikosuzama našim niko nasnašim niko nas neniko nas ne vidia pesmu svako čujeu suzama našim niko nassuzama našim niko nas nenašim niko nas ne vidi

U ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.Mladost je srećna, jer je sposobna  da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.niko ne vidi koliko si samSve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi.Svi jure za srećom, a niko ne vidi da je sreća odmah iza njih.