U svakoj nevolji koji donese sudbima, najteži je oblik nesreće okolnost da je (čovjek nekada) bio sretan.


u-svakoj-nevolji-koji-donese-sudbima-najtei-oblik-nesree-okolnost-da-ovjek-nekada-bio-sretan
latinske poslovicesvakojnevoljikojidonesesudbimanajtežiobliknesrećeokolnostdačovjeknekadabiosretanu svakojsvakoj nevoljinevolji kojikoji donesedonese sudbimanajteži jeje oblikoblik nesrećenesreće okolnostokolnost dada jeje (čovjek(čovjek nekada)nekada) biobio sretanu svakoj nevoljisvakoj nevolji kojinevolji koji donesekoji donese sudbimanajteži je oblikje oblik nesrećeoblik nesreće okolnostnesreće okolnost daokolnost da jeda je (čovjekje (čovjek nekada)(čovjek nekada) bionekada) bio sretanu svakoj nevolji kojisvakoj nevolji koji donesenevolji koji donese sudbimanajteži je oblik nesrećeje oblik nesreće okolnostoblik nesreće okolnost danesreće okolnost da jeokolnost da je (čovjekda je (čovjek nekada)je (čovjek nekada) bio(čovjek nekada) bio sretanu svakoj nevolji koji donesesvakoj nevolji koji donese sudbimanajteži je oblik nesreće okolnostje oblik nesreće okolnost daoblik nesreće okolnost da jenesreće okolnost da je (čovjekokolnost da je (čovjek nekada)da je (čovjek nekada) bioje (čovjek nekada) bio sretan

Samo čovjek koji je nekada bio poražen može posegnuti u dubinu svoje duše i izaći sa dodatnim djelićem snage koja je potrebna za pobjedu kada je meč izjednačen. -Muhamed Ali
samo-ovjek-koji-nekada-bio-pora-moe-posegnuti-u-dubinu-svoje-e-i-izai-dodatnim-djeliem-snage-koja-potrebna-za-pobjedu-kada-me-izjedna
Samo čovek koji je nekada bio poražen može posegnuti u dubinu svoje duše i izaći sa dodatnim delićem snage koja je potrebna za pobedu kada je meč izjednačen. -Muhamed Ali
samo-ovek-koji-nekada-bio-pora-moe-posegnuti-u-dubinu-svoje-e-i-izai-dodatnim-deliem-snage-koja-potrebna-za-pobedu-kada-me-izjedna
Najbolje okolnosti dešavaju se onima koji najbolje iskorišćavaju svaku okolnost. -Džon Vuden
najbolje-okolnosti-deavaju-se-onima-koji-najbolje-iskoriavaju-svaku-okolnost
Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga. -Carl Jung
psihoterapeutu-stari-ovjek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovjek-koji-se-boji-prigrliti-ga