U svakom je odnosu najvažnije, ne ono što dobivate, nego ono što dajete.


u-svakom-odnosu-najvanije-ne-ono-to-dobivate-nego-ono-to-dajete
eleanor rooseveltsvakomodnosunajvažnijeneonotodobivatenegodajeteu svakomsvakom jeje odnosuodnosu najvažnijene onoono štošto dobivatenego onoono štošto dajeteu svakom jesvakom je odnosuje odnosu najvažnijene ono štoono što dobivatenego ono štoono što dajeteu svakom je odnosusvakom je odnosu najvažnijene ono što dobivatenego ono što dajeteu svakom je odnosu najvažnije

U svakom je odnosu najvažnije, ne ono što dobjate, nego ono što dajete.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je vidio.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je video.Čovek nikada ne primećuje ono što je urađeno, nego uvek gleda ono što se još treba uraditiČovjek nikada ne primjećuje ono što je urađeno, nego uvijek gleda ono što se još treba uraditi.Sve ono što vi dajete životima drugih ljudi, vraća se u vaš život.