U svakom je odnosu najvažnije, ne ono što dobjate, nego ono što dajete.


u-svakom-odnosu-najvanije-ne-ono-to-dobjate-nego-ono-to-dajete
elenor ruzveltsvakomodnosunajvažnijeneonotodobjatenegodajeteu svakomsvakom jeje odnosuodnosu najvažnijene onoono štošto dobjatenego onoono štošto dajeteu svakom jesvakom je odnosuje odnosu najvažnijene ono štoono što dobjatenego ono štoono što dajeteu svakom je odnosusvakom je odnosu najvažnijene ono što dobjatenego ono što dajeteu svakom je odnosu najvažnije

U svakom je odnosu najvažnije, ne ono što dobivate, nego ono što dajete. -Eleanor Roosevelt
u-svakom-odnosu-najvanije-ne-ono-to-dobivate-nego-ono-to-dajete
Čovek nikada ne primećuje ono što je urađeno, nego uvek gleda ono što se još treba uraditi -Marija Kiri
ovek-nikada-ne-primeuje-ono-to-uraeno-nego-uvek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi
Čovjek nikada ne primjećuje ono što je urađeno, nego uvijek gleda ono što se još treba uraditi. -Marija Kiri
ovjek-nikada-ne-primjeuje-ono-to-uraeno-nego-uvijek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi
Sve ono što vi dajete životima drugih ljudi, vraća se u vaš život.
sve-ono-to-vi-dajete-ivotima-drugih-ljudi-vraa-se-u-va-ivot