U svakom se čoveku nalazi ogroman potencijal. Veruj u svoju snagu i mladost. Nauči se beskonačno ponavljati – “Sve zavisi samo od mene.”


u-svakom-se-oveku-nalazi-ogroman-potencijal-veruj-u-svoju-snagu-i-mladost-naui-se-beskonano-ponavljati-sve-zavisi-samo-od-mene
andre Židsvakomsečovekunalaziogromanpotencijalverujsvojusnagumladostnaučibeskonačnoponavljati“svezavisisamoodmene”u svakomsvakom sese čovekučoveku nalazinalazi ogromanogroman potencijalveruj uu svojusvoju snagusnagu ii mladostnauči sese beskonačnobeskonačno ponavljatiponavljati –– “sve“sve zavisizavisi samosamo odu svakom sesvakom se čovekuse čoveku nalazičoveku nalazi ogromannalazi ogroman potencijalveruj u svojuu svoju snagusvoju snagu isnagu i mladostnauči se beskonačnose beskonačno ponavljatibeskonačno ponavljati –ponavljati – “sve– “sve zavisi“sve zavisi samozavisi samo odu svakom se čovekusvakom se čoveku nalazise čoveku nalazi ogromančoveku nalazi ogroman potencijalveruj u svoju snaguu svoju snagu isvoju snagu i mladostnauči se beskonačno ponavljatise beskonačno ponavljati –beskonačno ponavljati – “sveponavljati – “sve zavisi– “sve zavisi samo“sve zavisi samo odu svakom se čoveku nalazisvakom se čoveku nalazi ogromanse čoveku nalazi ogroman potencijalveruj u svoju snagu iu svoju snagu i mladostnauči se beskonačno ponavljati –se beskonačno ponavljati – “svebeskonačno ponavljati – “sve zavisiponavljati – “sve zavisi samo– “sve zavisi samo od

Dala bih ti snagu svoju , svoju moc, svoju dusu … samo da mozes da osetis zasto ja tvoju dusu trazim, zasto sam snagu dobila i zasto moc posedujem. Nikada ...
dala-bih-ti-snagu-svoju-svoju-moc-svoju-dusu-samo-da-mozes-da-osetis-zasto-ja-tvoju-dusu-trazim-zasto-sam-snagu-dobila-i-zasto-moc-posedujem-nikada
Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju. -Ivo Andrić
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-dogaaje-podneti-zavisi-u-dobroj-meri-od-nas-samih-dakle-na-to-treba
Veruj. U bolje sutra, u novi dan. Veruj. Oslobodi se tereta prethodnog dana i koračaj u novo sutra sa osmehom. I uvek veruj! I kada ti život podmeće hiljadu ...
veruj-u-bolje-sutra-u-novi-dan-veruj-oslobodi-se-tereta-prethodnog-dana-i-koraaj-u-novo-sutra-osmehom-i-uvek-veruj-i-kada-ti-ivot-podmee-hiljadu
Bolje je prokockati svoju mladost nego ne učiniti s njom baš ništa. -Alber Kami
bolje-prokockati-svoju-mladost-nego-ne-uiniti-s-njom-ba