U svetu gde je sve obmana — pričati istinu je revolucionaran čin.


u-svetu-gde-sve-obmana-priati-istinu-revolucionaran-in
džordž orvelsvetugdesveobmanapričatiistinurevolucionarančinu svetusvetu gdegde jeje svesve obmanaobmana —— pričatipričati istinuistinu jeje revolucionaranrevolucionaran činu svetu gdesvetu gde jegde je sveje sve obmanasve obmana —obmana — pričati— pričati istinupričati istinu jeistinu je revolucionaranje revolucionaran činu svetu gde jesvetu gde je svegde je sve obmanaje sve obmana —sve obmana — pričatiobmana — pričati istinu— pričati istinu jepričati istinu je revolucionaranistinu je revolucionaran činu svetu gde je svesvetu gde je sve obmanagde je sve obmana —je sve obmana — pričatisve obmana — pričati istinuobmana — pričati istinu je— pričati istinu je revolucionaranpričati istinu je revolucionaran čin

Strašno je voleti te na mestu tako krhkom kao što je svet. Mučno je voleti te u tom kraju punom nesavršenstva gde nas sve lomi i ućutkuje, gde nas sve vara ...
strano-voleti-te-na-mestu-tako-krhkom-kao-to-svet-muno-voleti-te-u-tom-kraju-punom-nesavrenstva-gde-nas-sve-lomi-i-uutkuje-gde-nas-sve-vara
Guca – jedino mesto u svetu gde stranci igraju kako Srbi sviraju.
guca-jedino-mesto-u-svetu-gde-stranci-igraju-kako-srbi-sviraju
Ona je bila orhideja baš tamo gde je to retkost. Da se zadesila negde gde sve vrvi od orhideja, sigurno bi bila neki potpuno drugi cvetić. -Đorđe Balašević
ona-bila-orhideja-ba-tamo-gde-to-retkost-da-se-zadesila-negde-gde-sve-vrvi-od-orhideja-sigurno-bi-bila-neki-potpuno-drugi-cveti
U ovom svetu gde nema tihih kutaka, nema lakog bega od istorije, od nemira, od grozne bučne galame. -Salman Rušdi
u-ovom-svetu-gde-nema-tihih-kutaka-nema-lakog-bega-od-istorije-od-nemira-od-grozne-bune-galame
U složenom svetu gde su sreća i uspeh jedne zajednice usko povezani sa zadovoljstvom i interesima drugih zajednica i društava, nema mesta za versku netrpeljivost i rasizam. -Dalaj Lama
u-sloenom-svetu-gde-su-srea-i-uspeh-jedne-zajednice-usko-povezani-zadovoljstvom-i-interesima-drugih-zajednica-i-drutava-nema-mesta-za-versku