U svetu uglavnom caruje zlo, a glavnu reč ima glupost.


u-svetu-uglavnom-caruje-zlo-a-glavnu-re-ima-glupost
artur Šopenhauersvetuuglavnomcarujezloglavnurečimaglupostu svetusvetu uglavnomuglavnom carujecaruje zloglavnu rečreč imaima glupostu svetu uglavnomsvetu uglavnom carujeuglavnom caruje zloa glavnu rečglavnu reč imareč ima glupostu svetu uglavnom carujesvetu uglavnom caruje zloa glavnu reč imaglavnu reč ima glupostu svetu uglavnom caruje zloa glavnu reč ima glupost

Dosada je jedna jedina reč, kratka reč, koja ima samo šest slova, ali njen doživljaj je cela knjiga koju čovek za života ne bi mogao prelistati, pa ni na brzinu. -Karlo Bini
dosada-jedna-jedina-re-kratka-re-koja-ima-samo-slova-ali-njen-doivljaj-knjiga-koju-ovek-za-ivota-ne-bi-mogao-prelistati-pa-na-brzinu
Dok svi kukakaju o kojekakvim problemima, ja i dalje verujem, đavo ga odneo, da na svetu ima i lepih stvari. A ima ih. Verujte... -Miroslav Mika Antić
dok-svi-kukakaju-o-kojekakvim-problemima-ja-i-dalje-verujem-avo-ga-odneo-da-na-svetu-ima-i-lepih-stvari-a-ima-ih-verujte
Na koja četiri načina se čini zlo? Vođeni žudnjom činimo zlo. Vođeni ljutnjom činimo zlo. Vođeni neznanjem činimo zlo. Vođenji strahom činimo zlo. -Buda
na-koja-etiri-naina-se-ini-zlo-voeni-udnjom-inimo-zlo-voeni-ljutnjom-inimo-zlo-voeni-neznanjem-inimo-zlo-voenji-strahom-inimo-zlo
Jedini način da dobijem glavnu ulogu je da je sam napišem. -Džon Kliz
jedini-nain-da-dobijem-glavnu-ulogu-da-sam-napiem