U tome je moj problem. Potrebne su mi jake emocije. Potrebni su mi izazovi.


u-tome-moj-problem-potrebne-su-mi-jake-emocije-potrebni-su-mi-izazovi
paulo koeljotomemojproblempotrebnesumijakeemocijepotrebniizazoviu tometome jeje mojmoj problempotrebne susu mimi jakejake emocijepotrebni susu mimi izazoviu tome jetome je mojje moj problempotrebne su misu mi jakemi jake emocijepotrebni su misu mi izazoviu tome je mojtome je moj problempotrebne su mi jakesu mi jake emocijepotrebni su mi izazoviu tome je moj problempotrebne su mi jake emocije

Mladicu moj problem je tvoj sto si mi tako sladak :P ♥
mladicu-moj-problem-tvoj-sto-mi-tako-sladak-p
Doktore, za moju kilažu koliko moram biti visoka?! – Negde oko 4 metra. – Eto, moj problem je što sam niska, a svi zapeli debela, pa debela…  ...
doktore-za-moju-kilau-koliko-moram-biti-visoka-negde-oko-4-metra-eto-moj-problem-to-sam-niska-a-svi-zapeli-debela-pa-debela
J**eš ti Chuck Norrisa što može rešiti svaki problem, moja žena je bolja ona od niceg napravi problem ! ! !
je-ti-chuck-norrisa-to-moe-reiti-svaki-problem-moja-ena-bolja-ona-od-niceg-napravi-problem
Otkrivanje atomske energije nije stovilo novi problem. Ono je samo učinilo hitnijom potrebu da se riješi već postojeći problem. -Albert Ajnštajn
otkrivanje-atomske-energije-nije-stovilo-novi-problem-ono-samo-uinilo-hitnijom-potrebu-da-se-rijei-ve-postojei-problem
Sve negativne stvari – pritisak, izazovi – sve su to prilike da se istaknem. -Kobi Brajant
sve-negativne-stvari-pritisak-izazovi-sve-su-to-prilike-da-se-istaknem
Fudbal je odličan sport za jake djevojke, ali je neprikladan za nežne dečake. -Oskar Vajld
fudbal-odlian-sport-za-jake-djevojke-ali-neprikladan-za-nene-deake