U trenutku uspjeha ne zaboravljaj svoje neuspjehe.


u-trenutku-uspjeha-ne-zaboravljaj-svoje-neuspjehe
kineske poslovicetrenutkuuspjehanezaboravljajsvojeneuspjeheu trenutkutrenutku uspjehauspjeha nene zaboravljajzaboravljaj svojesvoje neuspjeheu trenutku uspjehatrenutku uspjeha neuspjeha ne zaboravljajne zaboravljaj svojezaboravljaj svoje neuspjeheu trenutku uspjeha netrenutku uspjeha ne zaboravljajuspjeha ne zaboravljaj svojene zaboravljaj svoje neuspjeheu trenutku uspjeha ne zaboravljajtrenutku uspjeha ne zaboravljaj svojeuspjeha ne zaboravljaj svoje neuspjehe

Najveći životni promašaji su ljudi koji ne shvate koliko su bili blizu uspjeha u trenutku kada su odustali.On je jedan od onih ljudi koji su u svakom trenutku – i u snu, valjda! – svesni sebe i svoje vrednosti, koju su sami procenili i utvrdili.Tajna uspjeha je samo u tome da se pokreneš.Pre svega, priprema je tajna uspjeha.Tajna uspjeha je u samo u tome da se pokreneš.Bogat vjećno traži sreću u novcu, ali bez uspjeha, dok je drugom miris ruže dovoljan da ga usreći za cio dan.