U tudjoj ruci uvek je komad veći.


u-tudjoj-ruci-uvek-komad-vei
narodne poslovicetudjojruciuvekkomadvećiu tudjojtudjoj ruciruci uvekuvek jeje komadkomad većiu tudjoj rucitudjoj ruci uvekruci uvek jeuvek je komadje komad većiu tudjoj ruci uvektudjoj ruci uvek jeruci uvek je komaduvek je komad većiu tudjoj ruci uvek jetudjoj ruci uvek je komadruci uvek je komad veći

Ima ljudi koji se više raduju tudjoj nesreći, nego svojoj sreći. -Narodne poslovice
ima-ljudi-koji-se-vie-raduju-tudjoj-nesrei-nego-svojoj-srei
Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja. -Sokrat
tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja
nisam ja debela, ja sam komad i pol
nisam-ja-debela-ja-sam-komad-i-pol