U vremenu nailazimo na prilike, dok u prilikama ne nailazimo na vreme.


u-vremenu-nailazimo-na-prilike-dok-u-prilikama-ne-nailazimo-na-vreme
hipokratvremenunailazimonaprilikedokprilikamanevremeu vremenuvremenu nailazimonailazimo nana prilikedok uu prilikamaprilikama nene nailazimonailazimo nana vremeu vremenu nailazimovremenu nailazimo nanailazimo na prilikedok u prilikamau prilikama neprilikama ne nailazimone nailazimo nanailazimo na vremeu vremenu nailazimo navremenu nailazimo na prilikedok u prilikama neu prilikama ne nailazimoprilikama ne nailazimo nane nailazimo na vremeu vremenu nailazimo na prilikedok u prilikama ne nailazimou prilikama ne nailazimo naprilikama ne nailazimo na vreme

Ako si uživao u potrošenom vremenu, onda to vreme nije uzalud potrošeno. -Džon Lenon
ako-uivao-u-potroenom-vremenu-onda-to-vreme-nije-uzalud-potroeno
Ako prilike čine čoveka onda valja prilike učiniti ljudskima. -Karl Marks
ako-prilike-ine-oveka-onda-valja-prilike-uiniti-ljudskima
Sve neobično, sve kako ne treba. Ali nisam ja birao prilike, nisu ni prilike mene: susreli smo se, kao ptica i oluja. -Meša Selimović
sve-neobino-sve-kako-ne-treba-ali-nisam-ja-birao-prilike-nisu-prilike-mene-susreli-smo-se-kao-ptica-i-oluja
Sve dok imaš hrane u svojim ustima, rešio si sva pitanja za neko određeno vreme. -Franc Kafka
sve-dok-ima-hrane-u-svojim-ustima-reio-sva-pitanja-za-neko-odreeno-vreme