U zdravom tijelu zdrav duh.


u-zdravom-tijelu-zdrav-duh
hrvatske poslovicezdravomtijeluzdravduhu zdravomzdravom tijelutijelu zdravzdrav duhu zdravom tijeluzdravom tijelu zdravtijelu zdrav duhu zdravom tijelu zdravzdravom tijelu zdrav duhu zdravom tijelu zdrav duh

Zdravlje, to je zdrav duh u zdravom telu. -Homer
zdravlje-to-zdrav-duh-u-zdravom-telu
Zdrav duh u zdravu tijelu je najkraći opis sreće. -John Locke
zdrav-duh-u-zdravu-tijelu-najkrai-opis-sree
Srećniji je najjednoličniji duh u zdravom telu, od najmudrijeg bolešljivca. -Tomas Džeferson
sreniji-najjednoliniji-duh-u-zdravom-telu-od-najmudrijeg-boleljivca
Bolje je zdravom u sirotinji, nego li bogatom u bolesti. -Hrvatske poslovice
bolje-zdravom-u-sirotinji-nego-li-bogatom-u-bolesti