U zdravom tijelu zdrav duh.


u-zdravom-tijelu-zdrav-duh
hrvatske poslovicezdravomtijeluzdravduhu zdravomzdravom tijelutijelu zdravzdrav duhu zdravom tijeluzdravom tijelu zdravtijelu zdrav duhu zdravom tijelu zdravzdravom tijelu zdrav duhu zdravom tijelu zdrav duh

Mens sana in corpore sano. – U zdravom tijelu, zdrav duh.Zdravlje, to je zdrav duh u zdravom telu.Zdrav duh u zdravu tijelu je najkraći opis sreće.Srećniji je najjednoličniji duh u zdravom telu, od najmudrijeg bolešljivca.Bolje je zdravom u sirotinji, nego li bogatom u bolesti.Filozofija je zdrav razum sa velikim rečima.