U zemlji slepaca ćoravci su kraljevi


u-zemlji-slepaca-oravci-su-kraljevi
francuske poslovicezemljislepacaćoravcisukraljeviu zemljizemlji slepacaslepaca ćoravcićoravci susu kraljeviu zemlji slepacazemlji slepaca ćoravcislepaca ćoravci sućoravci su kraljeviu zemlji slepaca ćoravcizemlji slepaca ćoravci suslepaca ćoravci su kraljeviu zemlji slepaca ćoravci suzemlji slepaca ćoravci su kraljevi

Kad u zemlji postoji red, beda i poniženje su sramota. Kada u zemlji vlada nered, onda su bogastvo i ugled sramota. -Konfučije
kad-u-zemlji-postoji-red-beda-i-ponienje-su-sramota-kada-u-zemlji-vlada-nered-onda-su-bogastvo-i-ugled-sramota
Mojsije je, ne trepnuvši okom, napisao: Bog drži u svojoj ruci srce kraljeva. To je nemoguće iz dva razloga: zato što Bog nema ruke i zato što kraljevi nemaju srca. -Viktor Igo
mojsije-ne-trepnuvi-okom-napisao-bog-dri-u-svojoj-ruci-srce-kraljeva-to-nemogue-iz-dva-razloga-zato-to-bog-nema-ruke-i-zato-to-kraljevi-nemaju-srca