Ubeđen sam da je čista upornost polovina onoga što razdvaja uspešne preduzetnike od neuspešnih.


ube-sam-da-ista-upornost-polovina-onoga-to-razdvaja-uspene-preduzetnike-od-neuspenih
stiv džobsubeđensamdačistaupornostpolovinaonogatorazdvajauspenepreduzetnikeodneuspenihubeđen samsam dada jeje čistačista upornostupornost polovinapolovina onogaonoga štošto razdvajarazdvaja uspešneuspešne preduzetnikepreduzetnike odod neuspešnihubeđen sam dasam da jeda je čistaje čista upornostčista upornost polovinaupornost polovina onogapolovina onoga štoonoga što razdvajašto razdvaja uspešnerazdvaja uspešne preduzetnikeuspešne preduzetnike odpreduzetnike od neuspešnihubeđen sam da jesam da je čistada je čista upornostje čista upornost polovinačista upornost polovina onogaupornost polovina onoga štopolovina onoga što razdvajaonoga što razdvaja uspešnešto razdvaja uspešne preduzetnikerazdvaja uspešne preduzetnike oduspešne preduzetnike od neuspešnihubeđen sam da je čistasam da je čista upornostda je čista upornost polovinaje čista upornost polovina onogačista upornost polovina onoga štoupornost polovina onoga što razdvajapolovina onoga što razdvaja uspešneonoga što razdvaja uspešne preduzetnikešto razdvaja uspešne preduzetnike odrazdvaja uspešne preduzetnike od neuspešnih

Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti. -Fernando Pessoa
napor-sve-tei-nada-sve-sporija-razilaenje-izmeu-onoga-to-jesam-i-onoga-to-sam-pretpostavljao-da-mogu-biti-sve-vea-u-noi-moje-duboke-ispraznosti
Kada dotaknete vodu u reci, ono što ste dotakli je zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će doći. Tako je i sa sadašnjosti. -Leonardo da Vinči
kada-dotaknete-vodu-u-reci-ono-to-ste-dotakli-zadnje-od-onoga-to-prolo-i-prvo-od-onoga-to-e-doi-tako-i-sadanjosti
Sadašnjost je uvek kao neki kompromis između onoga što se želelo i onoga što se postiglo. -Žorž Sand
sadanjost-uvek-kao-neki-kompromis-izmeu-onoga-to-se-elelo-i-onoga-to-se-postiglo
Teško je vjerovati, ali je istina, bio sam duboko ganut. Zato što me se jedan čovjek sjetio. Ni zbog čega, ni zbog kakve koristi, iz čista srca. -Meša Selimović
teko-vjerovati-ali-istina-bio-sam-duboko-ganut-zato-to-me-se-jedan-ovjek-sjetio-ni-zbog-ega-zbog-kakve-koristi-iz-ista-srca
Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj. -Odri Hepbern
mnogo-vie-moete-rei-o-osobi-na-osnovu-onoga-to-govori-o-drugima-nego-na-osnovu-onoga-to-drugi-govore-o-njoj
Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što niste. -Merlin Monro
bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste