Ubedili su me, ali im ne verujem.


ubedili-su-me-ali-im-ne-verujem
branislav crnčevićubedilisumealiimneverujemubedili susu meali imim nene verujemubedili su meali im neim ne verujemali im ne verujem

Nedostatak vere je razlog zašto se ljudi boje izazova, ali ja verujem u sebe. -Muhamed Ali
nedostatak-vere-razlog-zato-se-ljudi-boje-izazova-ali-ja-verujem-u-sebe
Kad sam bio dečak verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji. -Nikolaj Velimirović
kad-sam-bio-deak-verovao-sam-u-boga-ali-sad-ne-moram-da-vie-verujem-jer-znam-da-bog-postoji