Ubod ne može ništa manje da zaboli samo zato što smo unapred znali da postoji nož.


ubod-ne-moe-manje-da-zaboli-samo-zato-to-smo-unapred-znali-da-postoji-no
ljiljana habjanović-djurovićubodnemoženitamanjedazabolisamozatotosmounapredznalipostojinožubod nene možemože ništaništa manjemanje dada zabolizaboli samosamo zatozato štošto smosmo unapredunapred znaliznali dada postojipostoji nožubod ne možene može ništamože ništa manjeništa manje damanje da zabolida zaboli samozaboli samo zatosamo zato štozato što smošto smo unapredsmo unapred znaliunapred znali daznali da postojida postoji nožubod ne može ništane može ništa manjemože ništa manje daništa manje da zabolimanje da zaboli samoda zaboli samo zatozaboli samo zato štosamo zato što smozato što smo unapredšto smo unapred znalismo unapred znali daunapred znali da postojiznali da postoji nožubod ne može ništa manjene može ništa manje damože ništa manje da zaboliništa manje da zaboli samomanje da zaboli samo zatoda zaboli samo zato štozaboli samo zato što smosamo zato što smo unapredzato što smo unapred znališto smo unapred znali dasmo unapred znali da postojiunapred znali da postoji nož

Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma. -Frančesko Petrarka
istina-da-mi-volimo-ivot-ne-zato-to-smo-navikli-da-ivimo-nego-zato-to-smo-navikli-da-volimo-uvek-postoji-neto-ludosti-u-ljubavi-ali-iu-ludilu-uvek
Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.
ljubav-stvar-oseanja-a-ne-volje-ne-mogu-voleti-zato-to-hou-a-jo-manje-zato-to-moram-stoga-obavezna-ljubav-glupost
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Momo Kapor
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo
Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome, što ne postoji ništa za čim čeznemo. -Stendal
usamljenost-nije-u-tome-to-smo-sami-nego-u-tome-to-ne-postoji-za-im-eznemo