Čuda se događaju samo onima koji u njih vjeruju.


uda-se-dogaaju-samo-onima-koji-u-njih-vjeruju
francuske posloviceČudasedogađajusamoonimakojinjihvjerujuČuda sese događajudogađaju samosamo onimaonima kojikoji uu njihnjih vjerujuČuda se događajuse događaju samodogađaju samo onimasamo onima kojionima koji ukoji u njihu njih vjerujuČuda se događaju samose događaju samo onimadogađaju samo onima kojisamo onima koji uonima koji u njihkoji u njih vjerujuČuda se događaju samo onimase događaju samo onima kojidogađaju samo onima koji usamo onima koji u njihonima koji u njih vjeruju

Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova. -Eleanor Roosevelt
budunost-pripada-onima-koji-vjeruju-u-ljepotu-svojih-snova
Ne trčite za ženama da se ne sudarite sa onima koji od njih bježe. -Duško Radović
ne-trite-za-enama-da-se-ne-sudarite-onima-koji-od-njih-bjee
Ne trčite za ženama, da se ne sudarite s onima koji od njih beže..
ne-trite-za-enama-da-se-ne-sudarite-s-onima-koji-od-njih-bee
Ni čuda nisu objašnjiva, ali se dešavaju onima koji u njih veruju. -Paulo Koeljo
ni-uda-nisu-objanjiva-ali-se-deavaju-onima-koji-u-njih-veruju
Zakoni su uvek korisni onima što imaju, a štetni onima koji nemaju ništa. -Žan Žak Ruso
zakoni-su-uvek-korisni-onima-to-imaju-a-tetni-onima-koji-nemaju