Čuda, zapravo, ne krše zakone prirode.


uda-zapravo-ne-kre-zakone-prirode
c. s. levisČudazapravonekrezakoneprirodene kršekrše zakonezakone prirodene krše zakonekrše zakone prirodene krše zakone prirode

U svakom slučaju zakone formira vladajuća elita za vlastite interese. Demokratija proizvodi demokratske zakone, tirani proizvode autokratske zakone i tako dalje. Sa formiranjem zakona određuje se, šta je dobro za subjekte i šta služi njihovim interesima. Ko krši zakone, označavaju ga kao grešnika i kažnjavaju ga.” (Država)Mi možemo da se zalažemo za ljudske zakone, ali ne smemo da zanemarimo prirodne zakone.Čuda se događaju samo onima koji u njih vjeruju.Prestao je večni rat prirode i čoveka. Čim je shvatio svoju moć, čovek se prema prirodi počeo ponašati kao prema slučajnoj i nesnosnoj rogobatnosti u uređenom poretku veštačkih stvari, u svetu vlastitih proizvoda, koji bi, inače, bez prirode bio savršen.Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće.Oružje pobjeđuje ljudske zakone.