Čuda, zapravo, ne krše zakone prirode.


uda-zapravo-ne-kre-zakone-prirode
c. s. levisČudazapravonekrezakoneprirodene kršekrše zakonezakone prirodene krše zakonekrše zakone prirodene krše zakone prirode

Mi možemo da se zalažemo za ljudske zakone, ali ne smemo da zanemarimo prirodne zakone. -Žil Vern
mi-moemo-da-se-zalaemo-za-ljudske-zakone-ali-ne-smemo-da-zanemarimo-prirodne-zakone
Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće. -Artur Šopenhauer
kao-to-ljubav-prema-ivotu-zapravo-samo-strah-od-smrti-tako-i-drutvenost-ljudi-zapravo-nije-direktna-ona-se-naime-ne-zasniva-na-ljubavi-prema-drutvu