Čudno je, kako je malo potrebno da budemo sretni i jos čudnije, kako nam često baš to malo nedostaje.


udno-kako-malo-potrebno-da-budemo-sretni-i-jos-udnije-kako-nam-esto-ba-to-malo-nedostaje
ivo andrićČudnokakomalopotrebnodabudemosretnijosčudnijenamčestobatonedostajeČudno jekako jeje malomalo potrebnopotrebno dada budemobudemo sretnisretni ii josjos čudnijekako namnam čestočesto bašmalo nedostajekako je maloje malo potrebnomalo potrebno dapotrebno da budemoda budemo sretnibudemo sretni isretni i josi jos čudnijekako nam čestonam često bašbaš to malokako je malo potrebnoje malo potrebno damalo potrebno da budemopotrebno da budemo sretnida budemo sretni ibudemo sretni i jossretni i jos čudnijekako nam često baščesto baš to malobaš to malo nedostajekako je malo potrebno daje malo potrebno da budemomalo potrebno da budemo sretnipotrebno da budemo sretni ida budemo sretni i josbudemo sretni i jos čudnijenam često baš to maločesto baš to malo nedostaje

Moralnost nije doktrina koja nam pojašnjava kako da budemo sretni, nego kako da sebe učinimo vrijednim da budemo sretni. -Imanuel Kant
moralnost-nije-doktrina-koja-nam-pojanjava-kako-da-budemo-sretni-nego-kako-da-sebe-uinimo-vrijednim-da-budemo-sretni
Ljudi koji malo vrede žive kako bi jeli i pili, dok ljudi koji istinski vrede jedu i piju kako bi živeli. -Sokrat
ljudi-koji-malo-vrede-ive-kako-bi-jeli-i-pili-dok-ljudi-koji-istinski-vrede-jedu-i-piju-kako-bi-iveli
Nije dovoljno samo živeti! – reče leptir, Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cveća! -Hans Kristijan Andersen
nije-dovoljno-samo-iveti-ree-leptir-potrebno-imati-malo-sunca-malo-slobode-i-malo-cvea
Ako ikada budemo spavali zajedno, to će biti onako kako sam zamislio. I kako Bog zapoveda. I niko neće spavati za vreme tog spavanja. -Đorđe Balašević
ako-ikada-budemo-spavali-zajedno-to-e-biti-onako-kako-sam-zamislio-i-kako-bog-zapoveda-i-niko-nee-spavati-za-vreme-tog-spavanja