Učenje je kao veslanje uzvodno; čim se prestane, odmah se kreće nazad.


uenje-kao-veslanje-uzvodno-im-se-prestane-odmah-se-kree-nazad
lao ceučenjekaoveslanjeuzvodnočimseprestaneodmahkrećenazadučenje jeje kaokao veslanjeveslanje uzvodnočim sese prestaneodmah sese krećekreće nazadučenje je kaoje kao veslanjekao veslanje uzvodnočim se prestaneodmah se krećese kreće nazadučenje je kao veslanjeje kao veslanje uzvodnoodmah se kreće nazadučenje je kao veslanje uzvodno

Ljubav, kao i vatra, ne može postojati bez stalnog podstrijeka: i ona umire čim prestane da se nada ili da se boji.Dok čovek traži mudrost, dotle zaslužuje naziv mudraca; čim uobrazi da je popio svu mudrost, odmah postaje budala.Gospodstvo je kao veliki vjetar, kreće se, kida i osipa.Ljubav je kao plamen koji ubrzo ugasne kad se prestane povećavati.Žene su kao zagonetke koje nam se prestaju svidjati čim smo ih odgonetnuli.Ljudi su kao golubovi – kada su na zemlji, jedu ti iz ruke, a čim malo polete, seru po tebi…