Učenje nije dečja igra, mi ne možemo učiti bez boli.


uenje-nije-deja-igra-mi-ne-moemo-uiti-bez-boli
aristotelučenjenijedečjaigraminemožemoučitibezboliučenje nijenije dečjadečja igrami nene možemomožemo učitiučiti bezbez boliučenje nije dečjanije dečja igrami ne možemone možemo učitimožemo učiti bezučiti bez boliučenje nije dečja igrami ne možemo učitine možemo učiti bezmožemo učiti bez bolimi ne možemo učiti bezne možemo učiti bez boli

Učenje nije dečija igra, mi ne možemo učiti bez boli. -Aristotel
uenje-nije-deija-igra-mi-ne-moemo-uiti-bez-boli
Zar nije veliko zadovoljstvo učiti i ponovo učiti? -Konfučije
zar-nije-veliko-zadovoljstvo-uiti-i-ponovo-uiti
Nema čoveka bez boli, a ako ga ima, onda to nije čovek. -Ruske poslovice
nema-oveka-bez-boli-a-ako-ga-ima-onda-to-nije-ovek
Iskustvo bez teorije je slijepo, ali teorija bez iskustva je samo intelektualna igra. -Imanuel Kant
iskustvo-bez-teorije-slijepo-ali-teorija-bez-iskustva-samo-intelektualna-igra
Iskustvo bez teorije je slepo, ali teorija bez iskustva je samo intelektualna igra. -Imanuel Kant
iskustvo-bez-teorije-slepo-ali-teorija-bez-iskustva-samo-intelektualna-igra
Iskustvo je dete misli, a misao dete akcije. Ne možemo ljude učiti iz knjiga. -Bendžamin Dizraeli
iskustvo-dete-misli-a-misao-dete-akcije-ne-moemo-ljude-uiti-iz-knjiga