Učenje je slično splavu, koji služi da se pređe reka, a ne da se vežemo za njega.


uenje-slino-splavu-koji-slui-da-se-pree-reka-a-ne-da-se-veemo-za-njega
gotama budaučenjesličnosplavukojislužidasepređerekanevežemozanjegaučenje jeje sličnoslično splavukoji služisluži dada sese pređepređe rekane dada sese vežemovežemo zaza njegaučenje je sličnoje slično splavukoji služi dasluži da seda se pređese pređe rekaa ne dane da seda se vežemose vežemo zavežemo za njegaučenje je slično splavukoji služi da sesluži da se pređeda se pređe rekaa ne da sene da se vežemoda se vežemo zase vežemo za njegakoji služi da se pređesluži da se pređe rekaa ne da se vežemone da se vežemo zada se vežemo za njega

Naučio me je da volim sebe prije nego što sam zavoljela njega. Pokazao mi je da moje srce služi meni i Bogu, a ne drugima. -Paulo Koeljo
nauio-me-da-volim-sebe-prije-nego-to-sam-zavoljela-njega-pokazao-mi-da-moje-srce-slui-meni-i-bogu-a-ne-drugima
General koji napreduje bez gramzivosti za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva. -Sun Tzu
general-koji-napreduje-bez-gramzivosti-za-slavom-i-koji-se-povlai-bez-straha-od-sramote-koji-samo-razmilja-kako-da-zatiti-svoju-zemlju-i-da-dobro-slui
Sunce koje širi svetlost i toplotu svuda oko sebe, služi i za primer  onima koji razmišljaju preko granica svojih vidika. -Paulo Koeljo
sunce-koje-iri-svetlost-i-toplotu-svuda-oko-sebe-slui-i-za-primer-onima-koji-razmiljaju-preko-granica-svojih-vidika
Sunce koje širi svetlost i toplotu svuda oko sebe, služi i za primer onima koji razmišljaju preko granica svojih vidika. -Paulo Koeljo
sunce-koje-iri-svetlost-i-toplotu-svuda-oko-sebe-slui-i-za-primer-onima-koji-razmiljaju-preko-granica-svojih-vidika
Kada pređe granicu bola duh ojača. Želje iz svakodnevnog života gube smisao i čovjek se pročišćava. Patnja dolazi od želje, a ne od bola. -Paulo Koeljo
kada-pree-granicu-bola-duh-ojaa-elje-iz-svakodnevnog-ivota-gube-smisao-i-ovjek-se-proiava-patnja-dolazi-od-elje-a-ne-od-bola