Uho je nekorisno ako misao luta.


uho-nekorisno-ako-misao-luta
rabindranat tagoruhonekorisnoakomisaolutauho jeje nekorisnonekorisno akoako misaomisao lutauho je nekorisnoje nekorisno akonekorisno ako misaoako misao lutauho je nekorisno akoje nekorisno ako misaonekorisno ako misao lutauho je nekorisno ako misaoje nekorisno ako misao luta

Otadžbina nije predmet ograničen, oivičen, utelovljen. Otadžbina je misao, otadžbina je vera, a misao i vera ne umiru. -Branislav Nušić
otadbina-nije-predmet-ograni-oivi-utelovljen-otadbina-misao-otadbina-vera-a-misao-i-vera-ne-umiru
Bolje je znati malo a korisno, nego mnogo a nekorisno. -Sokrat
bolje-znati-malo-a-korisno-nego-mnogo-a-nekorisno
Usamljenost rađa misao, misao rađa nezadovoljstvo, nezadovoljstvo pobunu. -Meša Selimović
usamljenost-raa-misao-misao-raa-nezadovoljstvo-nezadovoljstvo-pobunu
Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je. -Zoran Đinđić
nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi
Riječ je data čovjeku da sakrije svoju misao. -Stendal
rije-data-ovjeku-da-sakrije-svoju-misao