Uđi u moje oči, pre nego što ih sklopim, da te pod trepavicama čuvam.


ui-u-moje-oi-pre-nego-to-ih-sklopim-da-te-pod-trepavicama-uvam
matija bećkovićuđimojeočiprenegotoihsklopimdatepodtrepavicamačuvamuđi uu mojemoje očipre negonego štošto ihih sklopimda tete podpod trepavicamatrepavicama čuvamuđi u mojeu moje očipre nego štonego što ihšto ih sklopimda te podte pod trepavicamapod trepavicama čuvamuđi u moje očipre nego što ihnego što ih sklopimda te pod trepavicamate pod trepavicama čuvampre nego što ih sklopimda te pod trepavicama čuvam

Ne zovi ni jednog čoveka srećnim pre nego što umre. -Eshil
ne-zovi-jednog-oveka-srenim-pre-nego-to-umre
Niko nije sasvim obrazovan pre nego što nauči da ćuti. -Horacije
niko-nije-sasvim-obrazovan-pre-nego-to-naui-da-uti
Sedam puta proveri jezik pre nego što počneš da govoriš. -Lav Tolstoj
sedam-puta-proveri-jezik-pre-nego-to-pone-da-govori