Učinimo li ovaj trenutak najboljim, sledeći će biti još bolji.


uinimo-li-ovaj-trenutak-najboljim-sledei-e-biti-jo-bolji
opra vinfriučinimoliovajtrenutaknajboljimsledećićebitijoboljiučinimo lili ovajovaj trenutaktrenutak najboljimsledeći ćeće bitibiti jošjoš boljiučinimo li ovajli ovaj trenutakovaj trenutak najboljimsledeći će bitiće biti jošbiti još boljiučinimo li ovaj trenutakli ovaj trenutak najboljimsledeći će biti jošće biti još boljiučinimo li ovaj trenutak najboljimsledeći će biti još bolji

Učinimo li ovaj trenutak najboljim, sljedeći će biti još bolji. -Oprah Winfrey
uinimo-li-ovaj-trenutak-najboljim-sljedei-e-biti-jo-bolji
Nagrade trebaju biti davane postepeno – tada će imati bolji ukus. -Nikolo Makijaveli
nagrade-trebaju-biti-davane-postepeno-tada-e-imati-bolji-ukus
Neuspeh može biti prilika za novi početak, ovaj put puno pametniji. -Henri Ford
neuspeh-moe-biti-prilika-za-novi-poetak-ovaj-put-puno-pametniji
Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da prebrodiš trenutak jer trenutak je teži, strašniji i duži, od vremena i od večnosti. -Miroslav Mika Antić
svoju-snagu-prepoznae-po-tome-koliko-u-stanju-da-prebrodi-trenutak-jer-trenutak-tei-straniji-i-i-od-vremena-i-od-venosti