Učiniti prvi korak, izreći novu reč, ono je čega se ljudi najviše plaše.


uiniti-prvi-korak-izrei-novu-re-ono-ega-se-ljudi-najvie-plae
fjodor mihajlovič dostojevskiučinitiprvikorakizrećinovurečonočegaseljudinajvieplaeučiniti prviprvi korakizreći novunovu rečono jeje čegačega sese ljudiljudi najvišenajviše plašeučiniti prvi korakizreći novu rečono je čegaje čega sečega se ljudise ljudi najvišeljudi najviše plašeono je čega seje čega se ljudičega se ljudi najvišese ljudi najviše plašeono je čega se ljudije čega se ljudi najvišečega se ljudi najviše plaše

Krenite korak po korak. Ne morate videti čitavo stubište. Samo napravite prvi korak.Slabe i plašljive ljude strah nagoni da rade upravo ono čega se najviše boje.Unositi tajnost u neki čin, prvi je korak prema poroku.Biti nezavistan od mišljenja javnosti je prvi korak da postignemo nešto veliko.O moralu znam samo toliko da je moralno ono posle čega se dobro osećate, a nemoralno ono posle čega se osećate loše.O moralu znam samo toliko da je moralno ono poslije čega se dobro osjećate, a nemoralno ono poslije čega se osjećate loše.