Užitak ljubavi je u voljenju i sretniji smo zbog strasti koju osjećamo nego zbog strasti koju smo probudili u drugome.


uitak-ljubavi-u-voljenju-i-sretniji-smo-zbog-strasti-koju-osjeamo-nego-zbog-strasti-koju-smo-probudili-u-drugome
francois de la rochefoucauldužitakljubavivoljenjusretnijismozbogstrastikojuosjećamonegoprobudilidrugomeužitak ljubaviljubavi jeu voljenjuvoljenju ii sretnijisretniji smosmo zbogzbog strastistrasti kojukoju osjećamoosjećamo negonego zbogzbog strastistrasti kojukoju smosmo probudiliprobudili uu drugomeužitak ljubavi jeljubavi je uje u voljenjuu voljenju ivoljenju i sretnijii sretniji smosretniji smo zbogsmo zbog strastizbog strasti kojustrasti koju osjećamokoju osjećamo negoosjećamo nego zbognego zbog strastizbog strasti kojustrasti koju smokoju smo probudilismo probudili uprobudili u drugomeužitak ljubavi je uljubavi je u voljenjuje u voljenju iu voljenju i sretnijivoljenju i sretniji smoi sretniji smo zbogsretniji smo zbog strastismo zbog strasti kojuzbog strasti koju osjećamostrasti koju osjećamo negokoju osjećamo nego zbogosjećamo nego zbog strastinego zbog strasti kojuzbog strasti koju smostrasti koju smo probudilikoju smo probudili usmo probudili u drugomeužitak ljubavi je u voljenjuljubavi je u voljenju ije u voljenju i sretnijiu voljenju i sretniji smovoljenju i sretniji smo zbogi sretniji smo zbog strastisretniji smo zbog strasti kojusmo zbog strasti koju osjećamozbog strasti koju osjećamo negostrasti koju osjećamo nego zbogkoju osjećamo nego zbog strastiosjećamo nego zbog strasti kojunego zbog strasti koju smozbog strasti koju smo probudilistrasti koju smo probudili ukoju smo probudili u drugome

Tokom svog razvoja otkrijemo ko smo zapravo i tada donesemo odluku za koju smo odgovorni. Odluku donesite zbog sebe jer nikad nećete živeti tuđi život. -Elenor Ruzvelt
tokom-svog-razvoja-otkrijemo-ko-smo-zapravo-i-tada-donesemo-odluku-za-koju-smo-odgovorni-odluku-donesite-zbog-sebe-jer-nikad-neete-iveti-i-ivot
Izgleda da smo na Balkan došli idući za stokom. More nas je spriječilo da odemo u Afriku u koju smo se bili zaputili. -Matija Bećković
izgleda-da-smo-na-balkan-doli-idui-za-stokom-more-nas-sprijeilo-da-odemo-u-afriku-u-koju-smo-se-bili-zaputili
Nesrećni brakovi nastaju ne zbog nedostatka ljubavi, nego zbog nedostatka prijateljstva. -Fridrih Niče
nesre-brakovi-nastaju-ne-zbog-nedostatka-ljubavi-nego-zbog-nedostatka-prijateljstva
Kada se zaljubimo sami sebi smo jako različiti nego što smo to bili pre ljubavi. -Blez Paskal
kada-se-zaljubimo-sami-sebi-smo-jako-razliiti-nego-to-smo-to-bili-pre-ljubavi
Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crni sotona. -Jovan Dučić
ena-u-koju-smo-zaljubljeni-prestaje-biti-za-nas-obino-ljudsko-bie-nego-ili-postane-beli-aneo-ili-crni-sotona
Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crna sotona. -Jovan Dučić
ena-u-koju-smo-zaljubljeni-prestaje-biti-za-nas-obino-ljudsko-bie-nego-ili-postane-beli-aneo-ili-crna-sotona