Učite, učite, učite i bit ćete prosječni. Ljubite, ljubite i bit ćete veliki.


uite-uite-uite-i-bit-ete-prosje-ljubite-ljubite-i-bit-ete-veliki
niccolo tommaseoučiteučiteučitebitćeteprosječniljubiteljubitevelikiučite ii bitbit ćetećete prosječniljubite ii bitbit ćetećete velikiučite i biti bit ćetebit ćete prosječniljubite i biti bit ćetebit ćete velikiučite i bit ćetei bit ćete prosječniljubite i bit ćetei bit ćete velikiučite i bit ćete prosječniljubite i bit ćete veliki

Jednom kad prestanete da učite, počinjete da umirete. -Albert Ajnštajn
jednom-kad-prestanete-da-uite-poinjete-da-umirete
Iskoristite svoje vreme tako što ćete sami sebe unaprediti čitajući tuđe pisanje. Tada ćete sa lakoćom razumeti ono za šta su se drugi veoma pomučili. -Sokrat
iskoristite-svoje-vreme-tako-to-ete-sami-sebe-unaprediti-itajui-e-pisanje-tada-ete-lakoom-razumeti-ono-za-su-se-drugi-veoma-pomuili
Ljubav nema nikakve veze s onim što očekujete da ćete dobiti, samo s onim što očekujete da ćete dati – i to je sve! -Katharine Hepburn
ljubav-nema-nikakve-veze-s-onim-to-oekujete-da-ete-dobiti-samo-s-onim-to-oekujete-da-ete-dati-i-to-sve
dok je prijatelja bit ce ljubavi ;-)
dok-prijatelja-bit-ljubavi