Uživam u svemu što je čisto; ali ne volim da vidim usta što se krive, i žeđ nečistih.


uivam-u-svemu-to-isto-ali-ne-volim-da-vidim-usta-to-se-krive-i-e-neistih
fridrih ničeuživamsvemutočistoalinevolimdavidimustasekrivežeđnečistihuživam uu svemusvemu štošto jeje čistoali nene volimvolim dada vidimvidim ustausta štošto sese krivežeđ nečistihuživam u svemuu svemu štosvemu što ješto je čistoali ne volimne volim davolim da vidimda vidim ustavidim usta štousta što sešto se krivei žeđ nečistihuživam u svemu štou svemu što jesvemu što je čistoali ne volim dane volim da vidimvolim da vidim ustada vidim usta štovidim usta što seusta što se kriveuživam u svemu što jeu svemu što je čistoali ne volim da vidimne volim da vidim ustavolim da vidim usta štoda vidim usta što sevidim usta što se krive

Nikad se ne čudim što vidim ljude zle, ali se često čudim što ih ne vidim da se stide. -Jonathan Swift
nikad-se-ne-udim-to-vidim-ljude-zle-ali-se-esto-udim-to-ih-ne-vidim-da-se-stide