Ujutru se budim razapet između želje da poboljšam svet i želje da uživam u životu. Ovo čini planiranje dana teškim.


ujutru-se-budim-razapet-izmeu-elje-da-poboljam-svet-i-elje-da-uivam-u-ivotu-ovo-ini-planiranje-dana-tekim
elvin bruks vajtujutrusebudimrazapetizmeđuželjedapoboljamsvetuživamživotuovočiniplaniranjedanatekimujutru sese budimbudim razapetrazapet izmeđuizmeđu želježelje dada poboljšampoboljšam svetsvet ii želježelje dada uživamuživam uu životuovo činičini planiranjeplaniranje danadana teškimujutru se budimse budim razapetbudim razapet izmeđurazapet između željeizmeđu želje daželje da poboljšamda poboljšam svetpoboljšam svet isvet i željei želje daželje da uživamda uživam uuživam u životuovo čini planiranječini planiranje danaplaniranje dana teškimujutru se budim razapetse budim razapet izmeđubudim razapet između željerazapet između želje daizmeđu želje da poboljšamželje da poboljšam svetda poboljšam svet ipoboljšam svet i željesvet i želje dai želje da uživamželje da uživam uda uživam u životuovo čini planiranje danačini planiranje dana teškimujutru se budim razapet izmeđuse budim razapet između željebudim razapet između želje darazapet između želje da poboljšamizmeđu želje da poboljšam svetželje da poboljšam svet ida poboljšam svet i željepoboljšam svet i želje dasvet i želje da uživami želje da uživam uželje da uživam u životuovo čini planiranje dana teškim

Oni koji obuzdavaju svoje želje čine to jer su im želje dovoljno slabe da ih se može obuzdati. -William Blake
oni-koji-obuzdavaju-svoje-elje-ine-to-jer-su-im-elje-dovoljno-slabe-da-ih-se-moe-obuzdati
I čini mi se, nikad kao noćas nisam gorjela od želje da mi budeš blizu, sasvim blizu. Tik do srca. -Milica Jakovljević MIR-JAM
i-ini-mi-se-nikad-kao-noas-nisam-gorjela-od-elje-da-mi-bude-blizu-sasvim-blizu-tik-do-srca