Ukoliko duh shvata sve stvari kao nužne, utoliko ima veću moć nad afektima, ili manje trpi od njih.


ukoliko-duh-shvata-sve-stvari-kao-nune-utoliko-ima-veu-mo-nad-afektima-ili-manje-trpi-od-njih
baruh spinozaukolikoduhshvatasvestvarikaonužneutolikoimavećumoćnadafektimailimanjetrpiodnjihukoliko duhduh shvatashvata svesve stvaristvari kaokao nužneutoliko imaima većuveću moćmoć nadnad afektimaili manjemanje trpitrpi odod njihukoliko duh shvataduh shvata sveshvata sve stvarisve stvari kaostvari kao nužneutoliko ima većuima veću moćveću moć nadmoć nad afektimaili manje trpimanje trpi odtrpi od njihukoliko duh shvata sveduh shvata sve stvarishvata sve stvari kaosve stvari kao nužneutoliko ima veću moćima veću moć nadveću moć nad afektimaili manje trpi odmanje trpi od njihukoliko duh shvata sve stvariduh shvata sve stvari kaoshvata sve stvari kao nužneutoliko ima veću moć nadima veću moć nad afektimaili manje trpi od njih

Ono u šta verujete ima veću moć nego ono o čemu sanjate, šta priželjkujete ili čemu se nadate.Samo sadašnjost ima moć nad našim životom.Jer misli li ko da pamet ima samo on, ili rečitost k'o niko drugi ili duh - praznina iz njeg' zjapi kad se otkrije.Nesreća nesrećnih ljudi i jeste u tome što za njih stvari koje su inače nemoguće i zabranjene postanu, za trenutak, dostižne i lake, ili bar tako izgledaju, a kad se jednom trajno usele u njihove želje, one se pokažu opet kao ono što jesu: nedostupne i zabranjene, sa svim posljedicama koje to ima po one koji za njima posegnu.Čim je čovek stariji i mudriji sve manje ima želju da se raspravlja o nebitnim stvarima. Jednostavno ima želju ustati, poželeti sve najbolje i otići.Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.