Ukoliko duh shvata sve stvari kao nužne, utoliko ima veću moć nad afektima, ili manje trpi od njih.


ukoliko-duh-shvata-sve-stvari-kao-nune-utoliko-ima-veu-mo-nad-afektima-ili-manje-trpi-od-njih
baruh spinozaukolikoduhshvatasvestvarikaonužneutolikoimavećumoćnadafektimailimanjetrpiodnjihukoliko duhduh shvatashvata svesve stvaristvari kaokao nužneutoliko imaima većuveću moćmoć nadnad afektimaili manjemanje trpitrpi odod njihukoliko duh shvataduh shvata sveshvata sve stvarisve stvari kaostvari kao nužneutoliko ima većuima veću moćveću moć nadmoć nad afektimaili manje trpimanje trpi odtrpi od njihukoliko duh shvata sveduh shvata sve stvarishvata sve stvari kaosve stvari kao nužneutoliko ima veću moćima veću moć nadveću moć nad afektimaili manje trpi odmanje trpi od njihukoliko duh shvata sve stvariduh shvata sve stvari kaoshvata sve stvari kao nužneutoliko ima veću moć nadima veću moć nad afektimaili manje trpi od njih

Ono u šta verujete ima veću moć nego ono o čemu sanjate, šta priželjkujete ili čemu se nadate. -Opra Vinfri
ono-u-verujete-ima-veu-mo-nego-ono-o-emu-sanjate-prieljkujete-ili-emu-se-nadate
Jer misli li ko da pamet ima samo on, ili rečitost k'o niko drugi ili duh - praznina iz njeg' zjapi kad se otkrije. -Sofokle
jer-misli-li-ko-da-pamet-ima-samo-on-ili-reitost-ko-niko-drugi-ili-duh-praznina-iz-njeg-zjapi-kad-se-otkrije
Čim je čovek stariji i mudriji sve manje ima želju da se raspravlja o nebitnim stvarima. Jednostavno ima želju ustati, poželeti sve najbolje i otići. -Al Paćino
im-ovek-stariji-i-mudriji-sve-manje-ima-elju-da-se-raspravlja-o-nebitnim-stvarima-jednostavno-ima-elju-ustati-poeleti-sve-najbolje-i-otii