Ukoliko želiš da postaneš pisac moraš puno čitati i puno pisati. Ne postoji zaobilaznica za te dve stvari za koju bih znao, ne postoji prečica.


ukoliko-eli-da-postane-pisac-mora-puno-itati-i-puno-pisati-ne-postoji-zaobilaznica-za-te-dve-stvari-za-koju-bih-znao-ne-postoji-preica
stiven kingukolikoželidapostanepisacmorapunočitatipisatinepostojizaobilaznicazatedvestvarikojubihznaoneprečicaukoliko želišželiš dada postanešpostaneš pisacpisac morašmoraš punopuno čitatičitati ii punopuno pisatine postojipostoji zaobilaznicazaobilaznica zaza tete dvedve stvaristvari zaza kojukoju bihbih znaone postojipostoji prečicaukoliko želiš daželiš da postanešda postaneš pisacpostaneš pisac morašpisac moraš punomoraš puno čitatipuno čitati ičitati i punoi puno pisatine postoji zaobilaznicapostoji zaobilaznica zazaobilaznica za teza te dvete dve stvaridve stvari zastvari za kojuza koju bihkoju bih znaone postoji prečicaukoliko želiš da postanešželiš da postaneš pisacda postaneš pisac morašpostaneš pisac moraš punopisac moraš puno čitatimoraš puno čitati ipuno čitati i punočitati i puno pisatine postoji zaobilaznica zapostoji zaobilaznica za tezaobilaznica za te dveza te dve stvarite dve stvari zadve stvari za kojustvari za koju bihza koju bih znaoukoliko želiš da postaneš pisacželiš da postaneš pisac morašda postaneš pisac moraš punopostaneš pisac moraš puno čitatipisac moraš puno čitati imoraš puno čitati i punopuno čitati i puno pisatine postoji zaobilaznica za tepostoji zaobilaznica za te dvezaobilaznica za te dve stvariza te dve stvari zate dve stvari za kojudve stvari za koju bihstvari za koju bih znao

Onaj ko puno zapitkuje će i puno naučiti, a samim tim i puno steći. -Fransis Bejkon
onaj-ko-puno-zapitkuje-e-i-puno-nauiti-a-samim-tim-i-puno-stei
Radije bih živio svoj život kao da Bog postoji, pa da umrem i otkrijem da zaista postoji, nego da živim kao da ne postoji, pa da umrem i otkrijem da postoji. -Alber Kami
radije-bih-ivio-svoj-ivot-kao-da-bog-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-zaista-postoji-nego-da-ivim-kao-da-ne-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-postoji
Svetost ne znači puno znati ili puno razmatrati; velika tajna svetosti znači puno ljubiti. -Toma Akvinski
svetost-ne-znai-puno-znati-ili-puno-razmatrati-velika-tajna-svetosti-znai-puno-ljubiti
Možda pakao ne postoji, ali oni koji sude mogu ga stvoriti, mislim da ljudi precjenjuju, oni precjenjuju sve, moraš da razumeš što ti se dogodilo da bi znao kako da reaguješ. -Čarls Bukovski
moda-pakao-ne-postoji-ali-oni-koji-sude-mogu-ga-stvoriti-mislim-da-ljudi-precjenjuju-oni-precjenjuju-sve-mora-da-razume-to-ti-se-dogodilo-da-bi-znao
Bogat nije onaj ko puno ima već ko puno daje. -Erih From
bogat-nije-onaj-ko-puno-ima-ve-ko-puno-daje
Da imam pravo na jos jednu zelju na onu koju zovu poslednju po prvi put ja znao bih sta zelim ja zeleo bih, zeleo bih nju
da-imam-pravo-na-jos-jednu-zelju-na-onu-koju-zovu-poslednju-po-prvi-put-ja-znao-bih-sta-zelim-ja-zeleo-bih-zeleo-bih-nju