Ukoliko želite kreativne radnike, dajte im dovoljno vremena za igru.


ukoliko-elite-kreativne-radnike-dajte-im-dovoljno-vremena-za-igru
džon klizukolikoželitekreativneradnikedajteimdovoljnovremenazaigruukoliko želiteželite kreativnekreativne radnikedajte imim dovoljnodovoljno vremenavremena zaza igruukoliko želite kreativneželite kreativne radnikedajte im dovoljnoim dovoljno vremenadovoljno vremena zavremena za igruukoliko želite kreativne radnikedajte im dovoljno vremenaim dovoljno vremena zadovoljno vremena za igrudajte im dovoljno vremena zaim dovoljno vremena za igru

Kada znate šta želite, i želite ga dovoljno snažno, pronaći ćete način da ga dobijete. -Džim Ron
kada-znate-elite-i-elite-ga-dovoljno-snano-pronai-ete-nain-da-ga-dobijete
Ukoliko želite srećan kraj, to će, naravno, zavisiti od toga gde stajete sa vašom pričom. -Orson Vels
ukoliko-elite-srean-kraj-to-e-naravno-zavisiti-od-toga-gde-stajete-vaom-priom
Bodibilding je poput svakog drugog sporta. Ukoliko želite da uspete, morate se stoprocentno posvetiti treningu, ishrani i mentalnom pristupu. -Arnold Švarceneger
bodibilding-poput-svakog-drugog-sporta-ukoliko-elite-da-uspete-morate-se-stoprocentno-posvetiti-treningu-ishrani-i-mentalnom-pristupu
Ukoliko volite dovoljno filmove mogli biste napraviti dobar film. -Kventin Tarantino
ukoliko-volite-dovoljno-filmove-mogli-biste-napraviti-dobar-film
Ukoliko provedeš previše vremena razmišljajući o nekoj stvari nikada je nećeš uraditi. -Brus li
ukoliko-provede-previe-vremena-razmiljajui-o-nekoj-stvari-nikada-nee-uraditi
Uvek imamo dovoljno vremena ako ga koristimo pravilno. -Gete
uvek-imamo-dovoljno-vremena-ako-ga-koristimo-pravilno