Ukoliko želite srećan kraj, to će, naravno, zavisiti od toga gde stajete sa vašom pričom.


ukoliko-elite-srean-kraj-to-e-naravno-zavisiti-od-toga-gde-stajete-vaom-priom
orson velsukolikoželitesrećankrajtoćenaravnozavisitiodtogagdestajetevaompričomukoliko želiteželite srećansrećan krajzavisiti odod togatoga gdegde stajetestajete sasa vašomvašom pričomukoliko želite srećanželite srećan krajzavisiti od togaod toga gdetoga gde stajetegde stajete sastajete sa vašomsa vašom pričomukoliko želite srećan krajzavisiti od toga gdeod toga gde stajetetoga gde stajete sagde stajete sa vašomstajete sa vašom pričomzavisiti od toga gde stajeteod toga gde stajete satoga gde stajete sa vašomgde stajete sa vašom pričom

Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta! -Nikolaj Velimirović
ponekad-se-oveku-uini-da-put-bezboki-prav-jer-vidi-bazbonika-gde-se-bogati-i-uspeva-o-kad-bi-mu-se-dalo-da-vidi-kraj-toga-puta
Ukoliko želite kreativne radnike, dajte im dovoljno vremena za igru. -Džon Kliz
ukoliko-elite-kreativne-radnike-dajte-im-dovoljno-vremena-za-igru
Cela nauka o tome kako biti srećan je cenjenje i voljenje toga što imamo, umesto toga što nemamo. -Vudi Alen
cela-nauka-o-tome-kako-biti-srean-cenjenje-i-voljenje-toga-to-imamo-umesto-toga-to-nemamo
Bodibilding je poput svakog drugog sporta. Ukoliko želite da uspete, morate se stoprocentno posvetiti treningu, ishrani i mentalnom pristupu. -Arnold Švarceneger
bodibilding-poput-svakog-drugog-sporta-ukoliko-elite-da-uspete-morate-se-stoprocentno-posvetiti-treningu-ishrani-i-mentalnom-pristupu
Bez obzira čime se bavi, svaki čovjek na zemlji uvijek je glavna ličnost istorije svijeta. I naravno, nije svjesan toga. -Paulo Koeljo
bez-obzira-ime-se-bavi-svaki-ovjek-na-zemlji-uvijek-glavna-linost-istorije-svijeta-i-naravno-nije-svjesan-toga