Ukoliko si ikada sanjao da me možeš pretući bolje ti je da se probudiš i izvineš.


ukoliko-ikada-sanjao-da-me-moe-pretui-bolje-ti-da-se-probudi-i-izvine
muhamed aliukolikoikadasanjaodamemožepretućiboljetiseprobudiizvineukoliko sisi ikadaikada sanjaosanjao dada meme možešmožeš pretućipretući boljebolje titi jeje dada sese probudišprobudiš ii izvinešukoliko si ikadasi ikada sanjaoikada sanjao dasanjao da meda me možešme možeš pretućimožeš pretući boljepretući bolje tibolje ti jeti je daje da seda se probudišse probudiš iprobudiš i izvinešukoliko si ikada sanjaosi ikada sanjao daikada sanjao da mesanjao da me možešda me možeš pretućime možeš pretući boljemožeš pretući bolje tipretući bolje ti jebolje ti je dati je da seje da se probudišda se probudiš ise probudiš i izvinešukoliko si ikada sanjao dasi ikada sanjao da meikada sanjao da me možešsanjao da me možeš pretućida me možeš pretući boljeme možeš pretući bolje timožeš pretući bolje ti jepretući bolje ti je dabolje ti je da seti je da se probudišje da se probudiš ida se probudiš i izvineš

Ukoliko vam ikada nešto zatreba, nemojte oklevati da to prvo zatražite od drugih. -Kurt Kobejn
ukoliko-vam-ikada-neto-zatreba-nemojte-oklevati-da-to-prvo-zatraite-od-drugih
Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi. -Herman Hese
imamo-u-i-sve-ono-to-ikada-ivelo-u-ljudskim-ama-svi-bogovi-i-avoli-koji-su-ikada-postojali-svi-se-oni-nalaze-u-nama-su-kao-mogunosti-kao-elje-kao
Ne možeš pobeći od beskraja, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronadeš različito. -Umberto Eko
ne-moe-pobei-od-beskraja-bekstvom-u-neki-drugi-beskraj-ne-moe-pobei-od-istovetnog-obmanjujui-se-da-moe-da-pronade-razliito