Ukoliko mislite da vam je učitelj težak sačekajte dok ne sretnete svog šefa.


ukoliko-mislite-da-vam-uitelj-teak-ekajte-dok-ne-sretnete-svog-efa
bil gejtsukolikomislitedavamučiteljtežaksačekajtedoknesretnetesvogefaukoliko mislitemislite dada vamvam jeje učiteljučitelj težaktežak sačekajtesačekajte dokdok nene sretnetesretnete svogsvog šefaukoliko mislite damislite da vamda vam jevam je učiteljje učitelj težakučitelj težak sačekajtetežak sačekajte doksačekajte dok nedok ne sretnetene sretnete svogsretnete svog šefaukoliko mislite da vammislite da vam jeda vam je učiteljvam je učitelj težakje učitelj težak sačekajteučitelj težak sačekajte doktežak sačekajte dok nesačekajte dok ne sretnetedok ne sretnete svogne sretnete svog šefaukoliko mislite da vam jemislite da vam je učiteljda vam je učitelj težakvam je učitelj težak sačekajteje učitelj težak sačekajte dokučitelj težak sačekajte dok netežak sačekajte dok ne sretnetesačekajte dok ne sretnete svogdok ne sretnete svog šefa

Dakle, mislite da je novac izvor svog zla. Da li ste se ikada zapitali šta je izvor svog novca? -Ajn Rand
dakle-mislite-da-novac-izvor-svog-zla-da-li-ste-se-ikada-zapitali-izvor-svog-novca
Ako prolaziš kroz težak životni period i pitaš se gde je sada Bog… Seti se da učitelj ćuti za vreme testa. -Žarko Laušević
ako-prolazi-kroz-teak-ivotni-period-i-pita-se-gde-sada-bog-seti-se-da-uitelj-uti-za-vreme-testa
Ako prolaziš kroz težak životni period i pitaš se gde je sada Bog... Seti se da učitelj ćuti za vreme testa. -Žarko Laušević
ako-prolazi-kroz-teak-ivotni-period-i-pita-se-gde-sada-bog-seti-se-da-uitelj-uti-za-vreme-testa
Ženite se u svakom slučaju. Ukoliko vam je žena dobra, bićete zauvek srećni. Ukoliko nije, postaćete filozof. -Sokrat
enite-se-u-svakom-sluaju-ukoliko-vam-ena-dobra-biete-zauvek-sre-ukoliko-nije-postaete-filozof
Ukoliko vam ikada nešto zatreba, nemojte oklevati da to prvo zatražite od drugih. -Kurt Kobejn
ukoliko-vam-ikada-neto-zatreba-nemojte-oklevati-da-to-prvo-zatraite-od-drugih