Ukoliko ne vjerujemo u slobodu govora ljudi koje preziremo onda ne vjerujemo u nju uopće.


ukoliko-ne-vjerujemo-u-slobodu-govora-ljudi-koje-preziremo-onda-ne-vjerujemo-u-nju-uope
noam Čomskiukolikonevjerujemoslobodugovoraljudikojepreziremoondanjuuopćeukoliko nene vjerujemovjerujemo uu sloboduslobodu govoragovora ljudiljudi kojekoje preziremopreziremo ondaonda nene vjerujemovjerujemo uu njunju uopćeukoliko ne vjerujemone vjerujemo uvjerujemo u sloboduu slobodu govoraslobodu govora ljudigovora ljudi kojeljudi koje preziremokoje preziremo ondapreziremo onda neonda ne vjerujemone vjerujemo uvjerujemo u njuu nju uopćeukoliko ne vjerujemo une vjerujemo u sloboduvjerujemo u slobodu govorau slobodu govora ljudislobodu govora ljudi kojegovora ljudi koje preziremoljudi koje preziremo ondakoje preziremo onda nepreziremo onda ne vjerujemoonda ne vjerujemo une vjerujemo u njuvjerujemo u nju uopćeukoliko ne vjerujemo u slobodune vjerujemo u slobodu govoravjerujemo u slobodu govora ljudiu slobodu govora ljudi kojeslobodu govora ljudi koje preziremogovora ljudi koje preziremo ondaljudi koje preziremo onda nekoje preziremo onda ne vjerujemopreziremo onda ne vjerujemo uonda ne vjerujemo u njune vjerujemo u nju uopće

Ako ne verujemo u slobodu izražavanje ljudi koje preziremo, onda uopšte ne verujemo u nju. -Noam Čomski
ako-ne-verujemo-u-slobodu-izraavanje-ljudi-koje-preziremo-onda-uopte-ne-verujemo-u-nju
Horoskop nam daje lažnu nadu u koju mi slijepo vjerujemo. -Poslovice korisnika
horoskop-nam-daje-nu-nadu-u-koju-mi-slijepo-vjerujemo
Jedan od problema odbrane slobode govora je taj što često morate braniti ljude koje smatrate užasnim, neprijatnim i odvratnim. -Salman Rušdi
jedan-od-problema-odbrane-slobode-govora-taj-to-esto-morate-braniti-ljude-koje-smatrate-uasnim-neprijatnim-i-odvratnim
Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas. -Klint Istvud
morate-biti-sigurni-u-sebe-ukoliko-niste-onda-ete-biti-neodlu-defanzivni-a-e-biti-mnogo-stvari-koje-e-raditi-protiv-vas