Ukoliko ne znate koji su uzroci vaših grešaka, onda niste mudriji nego što ste bili na početku.


ukoliko-ne-znate-koji-su-uzroci-vaih-greaka-onda-niste-mudriji-nego-to-ste-bili-na-poetku
napoleon hilukolikoneznatekojisuuzrocivaihgreakaondanistemudrijinegotostebilinapočetkuukoliko nene znateznate kojikoji susu uzrociuzroci vašihvaših grešakaonda nisteniste mudrijimudriji negonego štošto steste bilibili nana početkuukoliko ne znatene znate kojiznate koji sukoji su uzrocisu uzroci vašihuzroci vaših grešakaonda niste mudrijiniste mudriji negomudriji nego štonego što stešto ste biliste bili nabili na početkuukoliko ne znate kojine znate koji suznate koji su uzrocikoji su uzroci vašihsu uzroci vaših grešakaonda niste mudriji negoniste mudriji nego štomudriji nego što stenego što ste bilišto ste bili naste bili na početkuukoliko ne znate koji sune znate koji su uzrociznate koji su uzroci vašihkoji su uzroci vaših grešakaonda niste mudriji nego štoniste mudriji nego što stemudriji nego što ste bilinego što ste bili našto ste bili na početku

Povest je na savesna pitanja davala uvek isti odgovor: ako niste potlačeni onda ste tlačitelj. -Karlo Bini
povest-na-savesna-pitanja-davala-uvek-isti-odgovor-ako-niste-potlaeni-onda-ste-tlaitelj
Kada se bavite komedijom tokom 40 godina, onda zaista znate većinu šala. Čak i ukoiko ne znate za neku specifičnu šalu, onda možete prilično pogoditi kakva bi to šala mogla biti. -Džon Kliz
kada-se-bavite-komedijom-tokom-40-godina-onda-zaista-znate-veinu-ala-ak-i-ukoiko-ne-znate-za-neku-specifinu-alu-onda-moete-prilino-pogoditi-kakva-bi
Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas. -Klint Istvud
morate-biti-sigurni-u-sebe-ukoliko-niste-onda-ete-biti-neodlu-defanzivni-a-e-biti-mnogo-stvari-koje-e-raditi-protiv-vas
Oni koji nemaju u glavi vrlo često misle da su mudriji nego drugi. -Dositej Obradović
oni-koji-nemaju-u-glavi-vrlo-esto-misle-da-su-mudriji-nego-drugi