Ukoliko nešto ne možeš učiniti - odustani!


ukoliko-neto-ne-moe-uiniti-odustani
sigmund frojdukolikonetonemožeučinitiodustaniukoliko neštonešto nene možešmožeš učinitiučinitiodustaniukoliko nešto nenešto ne možešne možeš učinitimožeš učinitiukoliko nešto ne možešnešto ne možeš učinitine možeš učinitiukoliko nešto ne možeš učinitinešto ne možeš učiniti

Bože, ako me ne možeš učiniti mršavom, bar udebljaj sve ostale…xD
boe-ako-me-ne-moe-uiniti-mravom-bar-udebljaj-sve-ostalexd
Ukoliko si ikada sanjao da me možeš pretući bolje ti je da se probudiš i izvineš. -Muhamed Ali
ukoliko-ikada-sanjao-da-me-moe-pretui-bolje-ti-da-se-probudi-i-izvine
Svaka je misao nalik na testo: valja je dobro izmesiti – i sve možeš od nje učiniti. -Ivan Turgenjev
svaka-misao-nalik-na-testo-valja-dobro-izmesiti-i-sve-moe-od-nje-uiniti