Ukoliko čovek da sve od sebe, šta se još može učiniti?


ukoliko-ovek-da-sve-od-sebe-se-jo-moe-uiniti
džordž smit patonukolikočovekdasveodsebetasejomožeučinitiukoliko čovekčovek dada svesve odod sebešta sese jošjoš možemože učinitiukoliko čovek dačovek da sveda sve odsve od sebešta se jošse još možejoš može učinitiukoliko čovek da svečovek da sve odda sve od sebešta se još možese još može učinitiukoliko čovek da sve odčovek da sve od sebešta se još može učiniti

Za onog čoveka, koji je mišljenja da će novcem moći učiniti sve, možemo verovati da će učiniti sve za novac. -Bendžamin Frenklin
za-onog-oveka-koji-miljenja-da-e-novcem-moi-uiniti-sve-moemo-verovati-da-e-uiniti-sve-za-novac
Tama ne može otjerati tamu, samo svjetlost to može učiniti. Mržnja ne može otjerati mržnju, samo ljubav to može učiniti. -Martin Luter King
tama-ne-moe-otjerati-tamu-samo-svjetlost-to-moe-uiniti-mrnja-ne-moe-otjerati-mrnju-samo-ljubav-to-moe-uiniti
Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti. -Malkolm Iks
niko-ti-ne-moe-dati-slobodu-niko-ti-ne-moe-dati-jednakost-ili-pravdu-ili-bilo-drugo-ukoliko-muko-sam-e-to-uzeti
Kada bismo učinili sve stvari koje smo u stanju učiniti – zadivili bismo sami sebe. -Tomas Edison
kada-bismo-uinili-sve-stvari-koje-smo-u-stanju-uiniti-zadivili-bismo-sami-sebe