Ukoliko se opozicija razoruža, to je odlično. Ukoliko odbiju da se razoružaju mi ćemo ih sami razoružati.


ukoliko-se-opozicija-razorua-to-odlino-ukoliko-odbiju-da-se-razoruaju-mi-emo-ih-sami-razoruati
josif staljinukolikoseopozicijarazoružatoodličnoodbijudarazoružajumićemoihsamirazoružatiukoliko sese opozicijaopozicija razoružaje odličnoukoliko odbijuodbiju dada sese razoružajurazoružaju mimi ćemoćemo ihih samisami razoružatiukoliko se opozicijase opozicija razoružaukoliko odbiju daodbiju da seda se razoružajuse razoružaju mirazoružaju mi ćemomi ćemo ihćemo ih samiih sami razoružatiukoliko se opozicija razoružaukoliko odbiju da seodbiju da se razoružajuda se razoružaju mise razoružaju mi ćemorazoružaju mi ćemo ihmi ćemo ih samićemo ih sami razoružatiukoliko odbiju da se razoružajuodbiju da se razoružaju mida se razoružaju mi ćemose razoružaju mi ćemo ihrazoružaju mi ćemo ih samimi ćemo ih sami razoružati

Ukoliko ne poznajemo život, kako ćemo poznavati smrt? -Konfučije
ukoliko-ne-poznajemo-ivot-kako-emo-poznavati-smrt
Ženite se u svakom slučaju. Ukoliko vam je žena dobra, bićete zauvek srećni. Ukoliko nije, postaćete filozof. -Sokrat
enite-se-u-svakom-sluaju-ukoliko-vam-ena-dobra-biete-zauvek-sre-ukoliko-nije-postaete-filozof
Ameriku nikada neće uništiti s vana. Ukoliko propadnemo i izgubimo svoje slobode to će biti samo zato što smo već uništili sami sebe. -Abraham Linkoln
ameriku-nikada-nee-unititi-s-vana-ukoliko-propadnemo-i-izgubimo-svoje-slobode-to-e-biti-samo-zato-to-smo-ve-unitili-sami-sebe
Ukoliko si siguran da će borba doneti pobedu – moraš se boriti, makar vladar zabranio borbu. Ukoliko si siguran da borba neće doneti pobedu – ne smeš se boriti, makar vladar naredio borbu. -Sun Tzu
ukoliko-siguran-da-e-borba-doneti-pobedu-mora-se-boriti-makar-vladar-zabranio-borbu-ukoliko-siguran-da-borba-nee-doneti-pobedu-ne-sme-se-boriti