Ukoliko si siguran da će borba doneti pobedu – moraš se boriti, makar vladar zabranio borbu. Ukoliko si siguran da borba neće doneti pobedu – ne smeš se boriti, makar vladar naredio borbu.


ukoliko-siguran-da-e-borba-doneti-pobedu-mora-se-boriti-makar-vladar-zabranio-borbu-ukoliko-siguran-da-borba-nee-doneti-pobedu-ne-sme-se-boriti
sun tzuukolikosigurandaćeborbadonetipobedumoraseboritimakarvladarzabranioborbunećenesmenaredioukoliko sisi siguransiguran dada ćeće borbaborba donetidoneti pobedupobedu –– morašmoraš sese boritimakar vladarvladar zabraniozabranio borbuukoliko sisi siguransiguran dada borbaborba nećeneće donetidoneti pobedupobedu –– nene smešsmeš sese boritimakar vladarvladar naredionaredio borbuukoliko si siguransi siguran dasiguran da ćeda će borbaće borba donetiborba doneti pobedudoneti pobedu –pobedu – moraš– moraš semoraš se boritimakar vladar zabraniovladar zabranio borbuukoliko si siguransi siguran dasiguran da borbada borba nećeborba neće donetineće doneti pobedudoneti pobedu –pobedu – ne– ne smešne smeš sesmeš se boritimakar vladar narediovladar naredio borbu

Najteža je borba boriti se protiv sebe, a najlepša pobeda pobediti samog sebe.
najtea-borba-boriti-se-protiv-sebe-a-najlepa-pobeda-pobediti-samog-sebe
Ne cenim mnogo hrabrost krotilaca lavova. Unutar kaveza je, makar, siguran od ljudi. -Džordž Bernard Šo
ne-cenim-mnogo-hrabrost-krotilaca-lavova-unutar-kaveza-makar-siguran-od-ljudi
Ukoliko nešto ne možete napraviti dobro, makar ga napravite da izgleda dobro. -Bil Gejts
ukoliko-neto-ne-moete-napraviti-dobro-makar-ga-napravite-da-izgleda-dobro
Ukoliko znamo da su naši ljudi spremni za napad, ali ne znamo da li je neprijatelj otvoren za napad – samo smo napola spremni za borbu. -Sun Tzu
ukoliko-znamo-da-su-nai-ljudi-spremni-za-napad-ali-ne-znamo-da-li-neprijatelj-otvoren-za-napad-samo-smo-napola-spremni-za-borbu
Ne smeš se prečesto boriti sa jednim neprijateljem, jer ćeš ga podučiti svom celokupnom umeću ratovanja. -Napoleon Bonaparta
ne-sme-se-preesto-boriti-jednim-neprijateljem-jer-e-ga-poduiti-svom-celokupnom-umeu-ratovanja